Adera fullföljer budet på Mogul

Adera fullföljer budet på Mogul vid en anslutningsgrad om ca 75 procent Anmälningstiden för Aderas offentliga erbjudande avseende aktierna i Mogul löpte, efter förlängning, ut måndagen den 14 juli 2003. Aderas erbjudande har under anmälningstiden accepterats av ägare till ca 7.682.600 aktier i Mogul, motsvarande ca 75 procent av aktierna och rösterna i Mogul. Aderas styrelse har beslutat att fullfölja erbjudandet och att således frånfalla villkoret om en anslutningsgrad om minst 90 procent. Aderas offentliga erbjudande till aktieägarna i Mogul hade vid anmälningstidens utgång den 14 juli 2003 accepterats av ägare till ca 7.682.600 aktier i Mogul, representerande ca 75 procent av aktierna och rösterna i Mogul, av vilka ca 1 253 000 aktier ägs av närstående till Adera. Adera ägde inte några aktier i Mogul före erbjudandet och har inte förvärvat några aktier utanför erbjudandet. Aderas styrelse har beslutat att fullfölja erbjudandet med den uppnådda anslutningsgraden och att därmed frånfalla villkoret om en anslutningsgrad om minst 90 procent. Redovisning av vederlag i form av Adera-aktier beräknas påbörjas omkring den 28 juli 2003. För mer information Lars Save, VD Adera, telefon 08-736 31 70, e-post:lars.save@aderagroup.com www.aderagroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar