Flaggningsmeddelande om förändrade aktieinnehav till följd av Aderas bud på Mogul

Flaggningsmeddelande om förändrade aktieinnehav till följd av Aderas bud på Mogul Den nyemission i Adera AB (publ.) ("Adera") som har samband med Aderas förvärv av Mogul AB har nu fullbordats. Bonnier & Bonnier AB har därvid genom teckning förvärvat 129 110 B-aktier i Adera. Bonnier & Bonnier AB äger därefter sammanlagt ca 1 042 499 A-aktier och ca 2 528 275 B-aktier i Adera. Eftersom emissionen innebar en utspädning har Bonnier & Bonnier AB:s ägarandel i Adera genom nyemissionen minskat till ca 42 procent av aktiekapitalet och 72 procent av röstetalet i Adera. Bonnier/Bonnier AB är det enda bolag inom Bonnier-koncernen som äger aktier i Adera. Genom att ovan nämnd emission fullbordats, har Bonnier&Bonnier AB avyttrat samtliga sina 1 075 914 aktier i Mogul. /Bonnier & Bonnier AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar