Advanced Soltech Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020

Advanced Soltech har tidigare offentliggjort att rapporten för kvartal 2 2020 kommer offentliggöras den 15 september. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 21 augusti kl. 13.00. Skälet till detta beslut är att bolagets moderbolag Soltech Energy Sweden AB (publ) tidigarelägger sin rapport i samband med nyemission.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.se

Om oss

Advanced Soltech Sweden AB (publ) satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på̊ kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Bolagets Certified Advisor är FNCA, telefon 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Kontakt

  • Frederic Telander

    VD

Prenumerera

Dokument & länkar