Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger cirka 81,9 MSEK under avtalstiden

Report this content

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med AnHui ChangRong Optical Fiber Cable Technology Co. Ltd. i TianZhang, beläget i Anhui provinsen. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,1 MSEK, eller cirka 81,9 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 28,4 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta projekt utgår inga subventioner och vi kan konstatera att vår lönsamhet fortsätter att vara mycket god på projektnivå, även utan subventioner. Vi ser trots Coronakrisen en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser med tillförsikt på framtida affärsmöjligheter.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 september 2020 kl. 07.30 CET.

Om Verksamheten i Kina

Satsningen i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Dokument & länkar