Advania anställer stort

Snabb tillväxt för Advania Island 

Tillväxten för Advania Island ökar i raskt takt avseende antalet anställda. Detta efter intensifierad verksamhetsaktivitet och framgång. 49 stycken nya medarbetare började arbeta för Advania Island förra året, vilket totalt utgör 625 personer. Ett stort antal personer visade intresse för att arbeta för företaget och antalet sysselsättningsansökningar, motsvarade ungefär 1% av den totala arbetskraften på Island.

Medarbetare på Advania har olika bakgrund och en mångsidig uppsättning av kvalifikationer. Företaget sysselsätter programvarutekniker, konsulter, systemadministratörer, projektledare och diverse andra specialister. Resultat från den internationella Q12-arbetsplatsundersökningen, som genom förs av Gallup två gånger per år, visar på en stadigt ökad tillfredsställelse hos medarbetarna på Advania.

De positiva framsteg som företaget gjort förra året är inte minst på grund av väl fungerande lagarbete och hög moral. Inom Advania läggs stor vikt vid att skapa en arbetsmiljö, där anställda har lika möjligheter att växa och utvecklas. Under 2017 mötte Advania Island, kraven för att uppnå guldstandard avseende PWC: s jämställdhetsundersökning som mäter befintliga könsskillnader inom bolaget.

"Det är min uppriktiga övertygelse att företag uppnår framsteg när människor med olika färdigheter och åsikter arbetar tillsammans. Advania är en stor och mångsidig arbetsplats och de framsteg vi har gjort i år visar på bra lagarbete. Det är ett nöje att se att mina kollegor blir allt lyckligare på arbetsplatsen varje år och det är ingen tvekan om att detta i sin tur innebär fördelar för våra kunder. Det finns dock säkert utrymme för förbättringar. Vi är till exempel mycket medvetna om att kvinnor marginaliseras inom IT- och teknologisektorn och vi har aktivt vidtagit åtgärder för att bidraga till förbättring inom detta område, säger Ægir Már Þórisson, VD för Advania Island.”

För mer information vänligen kontakta:

Aegir Mar Thorisson, CEO Advania Island, Tel: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com  #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar