Advania bygger fler stora webbutiker än någonsin

Report this content

Webbutvecklingsteamet hos Advania Island har aldrig tidigare varit involverat i så många storskaliga e-handelsprojekt.

Den senaste tidens e-handelsboom har resulterat i att etablerade företag ser över sina affärsmetoder och lägger allt större vikt vid internet som försäljningskanal. Webbutvecklingsteamet på Island har stor erfarenhet av att hjälpa företag med den här typen av digitala övergångar, men teamet har aldrig tidigare haft så många stora kunder. Advania utvärderar vilka behov som finns och levererar sedan en webbutik som passar företagets produktutbud. Advanias expertis inom det här området ligger i utveckling av webbutiker som är anslutna till bakomliggande system för redovisning och lagerhantering samt helt integrerade i verksamheten.

”Att etablera företag online handlar inte bara om att bygga en trevlig webbutik. Företag som tror att en snygg webbplats är allt som krävs kommer att misslyckas. Webbplatsen är givetvis en viktig del, men du måste dessutom hantera själva webbutiken och alla tillhörande processer. Användarupplevelsen är enormt viktig när det gäller att slutföra en försäljning. Bilderna på produkterna måste vara av toppkvalitet och gränssnittet ska vara enkelt och smidigt att använda. Butiken behöver även innehålla detaljerad produktinformation och tydliga policys för bland annat returer. Efter lanseringen behöver webbutiken marknadsföras och uppdateras regelbundet. Vi ser ofta att företag underskattar den tid och arbetsinsats som krävs för att underhålla en framgångsrik e-handel”, säger Sigrún Eva Ármannsdóttir, webbutvecklingsansvarig på Advania Island.

Sigrún påpekar att det kan vara svårt för större företag att skapa onlineverksamhet om projektet byggs upp enligt befintliga processer.

”Företag kan behöva förändra sina interna processer för att kunna bedriva en effektiv onlineverksamhet. Produktleveranser och butikspolicyer behöver ses över. Beslut behöver fattas om huruvida lager ska hållas gemensamt eller separat samt om produkterbjudanden online ska vara samma, begränsade eller helt olika. För stora företag kan detta lätt bli komplicerat, men Advania deltar i och hjälper till med behovsutvärderingen. Det finns inget universellt svar på någon av de här frågorna. Advania har en egen stor webbutik, som var en utmaning att konstruera. Arbetet med den har hjälpt oss mycket när det gäller att förstå våra kunders behov”, säger Sigrún Eva.

E-handeln har exploderat i hela Norden se senaste åren. Gallup-undersökningar på Island visar att 70 % av befolkningen har gjort onlineköp de senaste 12 månaderna. Postleveranserna till Island har ökat med 60 % på ett år, vilket till största delen beror på ökade e-handel. E-handeln har tydligt befäst sin position som viktig försäljningskanal och källa till information om produkterbjudanden.

”För några år sedan sades det att företag som inte fanns på webben, fanns inte på riktigt. Nu kan man säga att om din produkt inte finns på webben, tror kunden att du inte har den och köper den någon annanstans”, säger Sigrún Eva.

For more information:
Ægir Már Þórisson
CEO of Advania Iceland
Tel: +354 864 98 41
Email: aegir.thorisson@advania.isOm Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar