Advania Norge effektiviserar nio kommuner med en gemensam standardiserad plattform

Sammanslagningarna av norska kommuner leder till stora förändringar i statliga och kommunala IT-system. Kommunerna har allt att vinna på samarbete och en migration till en gemensam plattform och domänkonsolidering.

För att ligga i framkant avseende utvecklingen av digitala tjänster, samt framförallt bidra till god offentlig samhällsservice, samordnar Norges kommunala enhet, Det Digitale Vest Agder (DDV), sina ICT-resurser*.

Med hjälp av Advania Norway har DDV levererat ett domänkonsolideringsprojekt till nio deltagande kommuner. Alla applikationer, både från öppna och säkra zoner, har flyttats från lokala domäner och centraliserats på en gemensam plattform. 7000 användare har en uppgraderad dator med Windows 10, Office 2016, standardiserad dokumentlagring med omfattande användning av OneDrive och tillgång till relevanta applikationer via en gemensam portal.

Foto: Odd-Lasse Worum, General Manager, DDV

"Det här projektet har varit en succé och vi har fått mycket positiv feedback. Det är fantastiskt att ha genomfört ett ICT-projekt som människor är nöjda med”, säger generaldirektör på DDV, Odd-Lasse Worum. Han betonar att när grunden nu är på plats, läggs ytterligare fokus på digitalisering, för att skapa tillgänglighet och förenkla vardagen för invånarna i kommunen.

”- Standardisering av installationen och ett gemensamt trådlöst nätverk gör det lättare för användarna att arbeta över kommungränserna. Med en molnbaserad lösning blir användarna mindre beroende av egna datorer och hela systemet har blivit mer flexibelt med en gemensam plattform.” säger Ingrid Omland Olsen. Tillsammans med Leif Rune Evje, är hon projektledare för genomförandet.

Foto: Ingrid Omland Olsen and Leif Rune Evje, Project Managers, DDV

Domänföreningar är också ett viktigt steg före eventuella kommunala sammanslagningar.

” - Vid år 2020 ska vi ha ett gemensamt arkivsystem och börja arbeta för förvärv och införande av ett nytt gemensamt vårdsystem. Den gemensamma plattformen ger oss en bra utgångspunkt för de många processer som kommer att komma,” säger Ingrid Omland Olsen.


Bättre interaktion och ökad flexibilitet
OneDrive underlättar delning och samverkan i dokument och många användare har välkomnat lösningen.

- En finansdirektör uppgav att den senaste budgetprocessen var det enklaste någonsin, för att de nu interagerade i ett delat kalkylblad istället för att skicka kopior av dokumentet till varandra. Alla avdelningschefer hade alltid den senaste versionen, säger Leif Rune Evje.”


Säkerhet med Windows 10 och AppLocker
Kommunerna har upplevt flera virusangrepp de senaste åren.

”- I enlighet med rekommendationer från Nationella säkerhetsmyndigheten har vi genomfört borttagning av lokala administratörsbehörigheter och blockerade obehöriga applikationer,” förklarar Leif Rune Evje. Kommunerna har nu gemensamma rutiner för antivirusuppdateringar. Dessutom har AppLocker introducerats och alla program som körs skannas och listas.

- I praktiken har vi svartlistat allt annat. Detta ger oss kontroll över vad som faktiskt körs på datorerna”, hävdar Leif Rune Evje.


Samarbetet med Advania
”- Samarbetet har varit fantastiskt! Advania är tillgängliga för oss hela tiden och har givit oss det nödvändiga förtroendet att slutföra projektet. Externa konsulter försvinner ofta när saker blir svåra i ett projekt. Advania har visat på motsatsen, säger Leif Rune Evje och betonar att hur DDV uppskattar att Advanias medarbetare delar med sig av sin kompetens: - Många konsulter håller inne med kompetens och erfarenhet, eftersom de vill göra jobbet själva. Med Advania har vi upplevt ett äkta samarbete och kompetensutbyte”.

Ingrid Omland Olsen poängterar att:

”- Advania har varit särskilt viktigt för utvecklingen av prototypen för det nya Desktop och System Center. Introduktionen av LAPS och AppLocker är säkerhetsfunktionalitet som Advania har varit helt ansvarig för”.


För mer information vänligen kontakta:
Espen Hartz, CEO, Advania Norge
Tel: +47 930 29 688
E-post:
espen.hartz@advania.no 

*ICT – Information Communication Technology


Om DDV
Det Digital Vestre Agder (DDV) är ett kommunalt IKT-samarbete med 40 anställda som ägs av nio kommuner i Vestre Agder. Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal och Åseral. Genom samordningen av sina IKT-resurser vill kommunerna vid DDV vara framme för att möta krav på utveckling av nya digitala tjänster. DDV skapades i januari 2015. För ytterligare information, besök www.ddv.no 


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här projektet har varit en succé och vi har fått mycket positiv feedback. Det är fantastiskt att ha genomfört ett ICT-projekt som människor är nöjda med
Odd-Lasse Worum, Generaldirektör på DDV