Advania och Nexthink skapar kundnytta genom partnerskap

Nexthink, en ledande leverantör av programvara för digital erfarenhetshantering och Advania, ingår ett nytt partnerskap med syfte att skapa ett mervärde för kunderna. Mer specifikt för att hjälpa IT-avdelningarna att förebygga förekomsten av incidenter proaktivt, med inriktning på service av hög kvalitet, compliance och digitala omvandlingsprojekt.


Foto:Nexthink

"Tekniken står i centrum för många organisationer och digitala omvandlingsprojekt är ofta komplexa. Målsättningen är en optimal upplevelse för slutanvändaren. Trots ansträngningar för att kunna erbjuda kollegorna förstklassiga digitala verktyg för den dagliga verksamheten, lyckas få IT-team krama ut full prestanda av de tekniska lösningar de implementerat. Det betyder i praktiken att de bara kan ge en halv bild av vad som händer inom organisationen. Vi hjälper dem att se den andra halvan, så att de kan övervaka slutanvändarens digitala upplevelse i realtid", säger Hans Harbo, Partner Account Executive at Nexthink.

Advania är ett nordiskt IT-företag med kunder i den offentliga och privata sektorn och en varierad portfölj av produkter och tjänster, inklusive IT-outsourcing, ERP-system, processautomatisering, kontaktcenter, IT-infrastruktur och integrationslösningar och datacenter. Genom samarbetet kommer Advanias kunder att dra nytta av Nexthinks världsledande digitala applikationsutveckling och erfarenhetslösning, vilket förbättrar upplevelsen för slutanvändaren.

"En av våra nyckelprioriteringar är att förenkla vardagen för våra kunder och skapa ett verkligt värde för deras verksamhet genom smarta IT-investeringar. Samarbetet med Nexthink passar perfekt ihop med vår övertygelse om att det är en ”peoples business” vi verkar inom. Partnerskapet hjälper oss att visa våra kunder hur vi kan göra det mer mänskligt än någonsin tidigare, säger Krister Olsson, Business Unit Manager, Transformation & Automation at Advania Sverige.


Bild: Krister Olsson, Business Unit Manager, Transformation & Automation   

Krister fortsätter; "Genom att fokusera på slutanvändarupplevelsen, kan IT-organisationer proaktivt flagga misslyckanden och avbrott med oöverträffad visuell synlighet. De kan då identifiera och åtgärda problemet innan det når slutanvändaren."Bild: Hans Harbo, Partner Account Executive, Nexthink

Harbo fyller i;
"Vi är glada över att ha hittat en partner genom Advania, som delar vår uppfattning att en optimal upplevelse för slutanvändaren, leder till en mer produktiv organisation. Vi ser fram emot att hjälpa kunderna att bygga en framgångsrik digital framtid.”


Mer om Nexthink: www.nexthink.com


För mer information vänligen kontakta:

Tomas Wanselius, VD Advania Sverige AB
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

Krister Olsson, Business Unit Manager T & A, Advania Sverige
Telefon: +46 76 140 04 31
E-post: krister.olsson@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com