Advania Skolpartner i nytt banbrytande samarbete mot mobbing


Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

”Att starta om efter att man varit utsatt för mobbing, förtal eller misskreditering kan vara bra. Byta miljö… byta sammanhang och samtidigt stå upp för rätten att vara den man är och det man tror på är viktigt. Stand Up och Speak Up, för rätten att vara precis som du är! Påpekar Regina Lund, skådespelerska, influencer och ambassadör för GoSpeak Up Project i samarbete med Advania och Non-Violence Project Foundation.”


Caperio, som är en del av Advania har tecknat ett exklusivt avtal om samarbete med GoSpeak UP International AB i ny innovation som är utvecklad för att aktivt motverka mobbing och utanförskap i skolan. I samarbetet ingår även Non-Violence Project Foundation (NVPF), med internationell erfarenhet av liknande projekt.

Samarbetet och metoden erbjuder ett helt nytt angreppssätt mot mobbing i den svenska skolan.

”Vårt Avtal med GoSpeak Up International AB, där vi blir exklusiv partner tillsammans med NVPF, för den svenska marknaden, ger oss möjligheten att förse svenska skolor med ett digitalt verktyg, som ger eleven en stärkt röst för att motverka utanförskap, säger Stefan Henriksson affärsområdeschef Advania Skolpartner och initiativtagare till samarbetet.”

Advania Skolpartner, förser skolor med digitala utbildningsverktyg, varför man även ser det som sitt ansvar att tillhandahålla verktyg för att motverka mobbning och utanförskap under skoltid.

Advania Skolpartner, har valt att exklusivt samarbeta med GoSpeak UP International AB, som har utvecklat branschens mest innovativa verktyg för att motverka mobbing. En metod och ett verktyg som är skräddarsytt för att passa den digitala verklighet som våra lärare och skolungdomar rör sig i dagligen.

Metoden har utvecklats i samarbete med Non-Violence Project Foundation (NVPF), som utbildat över 8 miljoner elever, lärare, idrottsledare och frivilliga, i konflikthantering, självkänsla och filosofin kring icke våld. NVPF har vunnit åtskilliga priser för Best Practice.

”Speak UP! ger unga en egen röst. Det är en viktig del i att få reda på vad som verkligen sker i skolan och på nätet. Att utveckla nya verktyg tillsammans med eleverna är avgörande för att skapa engagemang för dessa frågor och först då kan en verklig förändring komma till stånd.        Jag ser fram emot att samarbeta med Advania, som med sin starka organisation skapar största möjliga räckvidd till skolorna i Sverige. Vårt samarbete kommer att bidraga till ökad trygghet, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bättre skolresultat, säger Tobias Wernius, Global Development Manager GoSpeak Up.”


Trygghetsverktyget GoSpeak Up, består utav tre delar;

En trygghetsapp Speak UP! med tillhörande forum Stand UP! där ungdomar kan dela upplevelser och bli inspirerade av bra idéer. Speak UP! appen ger skolan och dess ansvariga en överblick över alla incidenter som inträffar i och kring deras skola. Med den insikten kan man sedan använda sig av

Learn UP! som är ett utbildningsbibliotek där skolan kan hämta relevanta utbildningsprogram som speglar de specifika utmaningar som just deras skola står inför.

Sammantaget ger det eleverna en röst och skolan ett managementverktyg för att identifiera, förebygga och hantera mobbning och trakasserier i alla dess former, samt andra oacceptabla beteenden i skolan och på nätet.

Advania vill gå i bräschen för att motverka mobbing i svenska skolor och ser det som sitt ansvar, gentemot den yngre generation för att bidraga till en hållbar utveckling.

”Vi har valt att samarbeta med Advania Skolpartner, eftersom de har både kunskap och stor räckvidd inom området skola. Detta för att säkerställa att vårt budskap når ut till så många skolor som möjligt i landet, säger Zena Fialdini, Non-Violence Project Sverige.”

(Bild: Representanter från Advania Skolpartner, GoSpeak UP och Non-Violence Project Foundation)

Hur arbetar Advania Skolpartner:
www.advania.se/erbjudande/workplace/advania-skolpartner

Hur fungerar Trygghetsverktyget:
www.gospeakup.com/se

Non-Violence utbildar världen:
www.nonviolence.com/education/speakup-learnup


För mer information vänligen kontakta:
Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Telefon: +46 70 454 35 24, E-post: tomas.wanselius@advania.se

Stefan Henriksson, Affärsområdeschef Skolpartner Advania Sverige
Telefon: +46 73 625 75 09, E-post: stefan.henriksson@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 25 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com