Advania stödjer en hållbar digitalisering i Västergötland

Herrljunga och Vårgårda kommun väljer Advania som strategisk samarbetspartner. Det är ett led i konsolideringen och den digitala utvecklingen inom båda kommunerna. Nyligen valde även Trollhättan Energi Advania för en hållbar digital utveckling.


Bild från vänster: Peter Falfors Contract Manager, Göran Lager IT Controller, Niels Bredberg Director of Municipality, Tobias Öien Director of IT Infrastructure, Johnny Carlsson Municipal Manager, Mikael Andersson IT Architect, Helen Svantesson Process Manager, Jan Pettersson IT Manager.

Advania har fått tilldelningsbeslut gällande partnerupphandling för Herrljunga och Vårgårda kommun där kommunerna söker ett partnerskap med en leverantör för att stödja effektivisering och standardisering och skapa förutsättningar inom respektive kommun för att digitaliseras.

Syftet med upphandlingen från kommunernas sida är att servicenämnden skall kunna enhetligt, kostnadseffektivt, innovativt samt långsiktigt leverera IT-tjänster som byggs upp i ett partnerskap mellan Servicenämnden och Advania.

Avtalet innefattar Herrljunga och Vårgårda kommun och sträcker sig initialt över 3 + 1 år, med möjlighet till förlängning. Det totala värdet uppskattas initialt till 25-30 MSEK.

Förändringsprojektet skall implementera följande delar inom IT infrastruktur:

•    Arbetsplats som tjänst
•    Utskrift som tjänst
•    Hårdvara
•    Mobiltelefoni (option)
•    Server och lagring (option)
•    Nätverk & kommunikation (option)

  • Arbetsplats som tjänst
  • Utskrift som tjänst
  • Hårdvara
  • Mobiltelefoni (option)
  • Server och lagring (option)
  • Nätverk & kommunikation (option)


Bild: Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige AB.

”Advania har lång erfarenhet av att skapa och förändra komplexa plattformar för olika företag inom många olika industrier och dess verksamheter. Sveriges kommuner är ett exempel på organisationer med hög komplexitet, flera olika typer av verksamheter och plattformar för skola, administration, politiker men även för kommuninvånare. Alla delar måste tas hänsyn till i ett förändringsprojekt för att uppnå det resultat som efterfrågas. Erfarenheten har Advania byggt upp under många år genom flertalet stora projekt och är ett krav när flera kommuner skall bygga upp en ny gemensam infrastruktur som Herrljunga och Vårgårda kommun ämnar införa”, säger Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige.

Jan Pettersson, IT chef för Servicenämnden IT och telefoni, som är en gemensam verksamhet för Herrljunga och Vårgårda kommun, har arbetat fram en strategi för att tillgodose bägge verksamheternas behov av digitalisering:


Bild: fr v Jan Pettersson, IT-chef Herrljunga/Vårgårda kommun och Peter Falfors, Business Area Manager, Advania

”Vi såg ett behov av att genomföra en konsolidering, effektivisering och modernisering av kommunernas respektive IT miljöer. För att verkställa detta beslutade vi oss för att anlita en strategisk partner och valet föll slutligen på Advania, som vi bedömer uppfyller samtliga kriterier för att säkerställa uppsatta mål.

Ett heltäckande erbjudande och den gedigna erfarenhet av komplexa system och organisationer som Advania har, är en av grundvalarna för vårt beslut. Vi ser fram emot att i partnerskap säkerställa ett effektivt och hållbart digitaliseringsarbete”, säger Jan Pettersson, IT Chef Servicenämnden, Herrljunga och Vårgårda kommun.

Mer om Herrljunga kommun: www.herrljunga.se

Mer om Vårgårda kommun: www.vargarda.se

Mer om Advania: www.advania.se

För mer information vänligen kontakta:

Tomas Wanselius, VD Advania Sverige AB
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

Tobias Öien, Director of IT Infrastructure, Advania Sverige AB
Telefon: +46 73 042 21 00
E-post: tobias.oien@advania.se

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com