GDPR - det är hög tid att agera nu!

Advania Advice erbjuder omfattande rådgivning 

Över hela Europa förbereder sig nu företagsledare för EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR. Den nya förordningen träder i kraft med full effekt den 25 maj, 2018 och kommer att påverka alla juridiska personer som behandlar personuppgifter i någon mån.

Advania på Island anordnade nyligen ett frukostmöte på temat, där specialister delade med sig av kunskap kring hur man bäst förbereder sig för GDPR. Intresset för ämnet var enormt och seminariet slog rekord i antalet deltagare.  Detta indikerar det stora intresse för ämnet, som råder på arbetsmarknaden och att man förbereder sig för att vidta åtgärder för en anpassning till GDPR.

Advania har satt samman ett team av specialister som rådgivande partner till företagsledare.

Vidare att dela ”best practice” och initiera åtgärder som bör vidtas för att tillse att den nya förordningen åtföljs. Teamet heter Advania Advice och består av specialister som har erfarenhet kring omvandling av bolagsstyrning och rutiner. Flera samarbeten mellan Advania Advice och globala företag är redan igång för att säkerställa fullständig överensstämmelse med den nya dataskyddsförordningen och fler företag ansluter sig succesivt. Specialisterna är redo att hjälpa företagsledningen med antingen definierade delar, eller hela genomförandeprocessen.

Specialistteamet råder alla företagsledare att agera nu för att säkerställa 100 % följsamhet av GDPR, när förordningen träder i kraft under våren 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Aegir Mar Thorisson, VD för Advania Island, tel: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com  

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar