Hela affärsprocesser i molnet

Report this content


Alla pratar om molnet. Medan många företag fokuserar på att göra sin verksamhet molnbaserad, tar A Bygg ett större steg.

När Dag Straumsheim blev ekonomichef för A Bygg upptäckte han snart att det befintliga affärssystemet var otillräckligt för företagets tillväxtplaner.

A Bygg är en norsk byggentreprenör som främst uppför kommersiella och offentliga byggnader. Företaget drivs som en projektorganisation med flera underleverantörer. A Bygg är ett väletablerat företag inom planering, teknik och implementering av byggprojekt i Oslo-regionen. 2016 omsatte A Bygg 450 000 000 NOK, men målet är att växa betydligt både vad gäller intäkter och antalet anställda.

”Det är viktigt att ha moderna och effektiva verktyg för att styra verksamheten, särskilt i byggbranschen där vi hanterar så många unika projekt samtidigt”, säger Dag Straumsheim.


Tillgänglighet
När Straumsheim började leta efter ett nytt affärssystem hade han bestämt sig för att det skulle vara molnbaserat. ”Molnet är framtiden. Jag ville inte behöva äga eller underhålla en server och jag ville därför att någon med expertkunskaper skulle ordna det här åt oss.”

För A Bygg var även tillgängligheten av yttersta vikt i lösningen.

”Alla våra lösningar måste vara tillgängliga för alla anställda, oavsett var de befinner sig. Många av våra anställda är föräldrar och de behöver ibland vara hemma och ta hand som sina barn. Oavsett var de befinner sig är det mycket viktigt att de alltid har tillgång till våra system.”

”Jag gav nästan upp innan jag hittade Advania. De flesta lösningar för vår bransch passar inte A Bygg, eftersom vi arbetar på ett lite annorlunda sätt.” A Bygg har inga anställda hantverkare eller byggnadsarbetare, utan köper alla sådana tjänster från externa leverantörer.


Uppföljning av projektekonomi och kontrakt
”Det vi behövde var en passande modul för inköp. En lösning för uppföljning av underleverantörer avseende kontrakt, fakturor och ekonomi.”
Enligt Straumsheim saknas denna modul för inköp ofta i de befintliga branschlösningarna. Han kände till ERP-systemet Microsoft Dynamics AX, men ansåg att det var för omfattande för ett företag i A Byggs storlek.

Lösningen A Bygg hittade var Advania Norges erbjudande om Microsoft Dynamics 365 i kombination med SharePoint och Office 365. Lösningar som uppdateras kontinuerligt och drivs av Microsoft.

Straumsheim understryker vikten av Advanias metod, som är utformad för att insikter och behov ska uppdagas under processen.

”Om vi hade försökt formulera en egen kravspecifikation, skulle vi förmodligen, i brist på kunskap, utformat en specifikation baserat på den gamla lösningen som vi ville ersätta.”


Bättre interaktion med Dynamics 365
När Dynamics 365 och Power BI är fullt implementerade kommer A Bygg att fokusera på verktyg för interaktion och distribuera Microsoft-lösningar för bättre kommunikation i projekten. E-postanvändningen kommer att minska och dokumenthanteringen blir mer effektiv med verktyg som SharePoint, One Drive, Teams och Groups.

”A Byggs behov är inte unika. Alla projektorganisationer vill väl ha lösningar för mer effektiv projekthantering och smidig kommunikation”, säger Straumsheim.


Standard
Dag Straumsheim har ett tips till företag som överväger att köpa en molnbaserad affärslösning, som den Microsoft-plattform Advania tillhandahåller: ”Försök så långt det är möjligt att använda standardlösningar. Skippa anpassade beställningar och våga välja standardalternativ. Det minimerar era kostnader, tidsåtgången och risken.”

 Dag Straumsheim, ekonomichef A Bygg

Foto: Tina Koss

För mer information:
Espen Hartz, CEO, Advania Norge
Tele: +47 930 29 688
Epost: espen.hartz@advania.no

  

Om Advania
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag gav nästan upp innan jag hittade Advania. De flesta lösningar för vår bransch passar inte A Bygg, eftersom vi arbetar på ett lite annorlunda sätt.
Dag Straumsheim, ekonomichef A Bygg