Isländska regeringen slutför avtal med Advania och Microsoft

Med det nya avtalet med Microsoft och Advania gällande programvaruinköp till myndigheter sparar den isländska regeringen 200 miljoner ISK. Finansminister Bjarni Benediktsson skrev under avtalet som representant för den isländska regeringen. 

Avtalet gäller tillgång till den senaste versionen av programvarupaketet Office 365 för alla regeringsmyndigheter. Advania är den största leverantören av Microsoft-tjänster på Island och lämnade det bästa anbudet. Advania tillhandahåller användartjänster och licensrådgivning. Detta är första gången som isländska regeringen har slutit ett heltäckande avtal om programvara och licenser från Microsoft. Tidigare har varje myndighet och departement ingått egna avtal. Totalt fanns det 104 aktiva avtal med den isländska regeringen.

I och med detta avtal gör man stora besparingar, och mindre myndigheter garanteras samma pris som de större. Regeringen får också en bättre licensöversikt, och man kommer kunna överföra licenser mellan enheter och därmed öka utnyttjandegraden. 

"Vi menar att vi har slutit fördelaktiga avtal med Microsoft, då de har garanterat högre kalkylräntor till regeringsmyndigheter än vad som erbjuds till många av våra grannländer. Avtalet är en del i en större regeringskampanj där målet är att utöka och förbättra våra offentliga tjänster. Med avtalet sparar vi 200 miljoner ISK per år, vilket leder till miljardbesparingar lite längre fram. Dessa besparingar kan användas till utvecklingen av digitala tjänster, och därmed öka regeringsmyndigheternas effektivitet," säger finansminister Bjarni Benediktsson.

"Vi är mycket glada över att tillhandahålla tjänster till den isländska regeringen, och det är roligt att se alla fördelar som ett nytt kontrakt med Microsoft för med sig. Vi på Advania har många års erfarenhet inom programvarukonsulttjänster och de senaste åren har vi byggt upp ett starkt konsultteam inom området. Ett led i det arbetet var förvärvet av det svenska företaget Caperio i fjol. Det har gett ytterligare förstärkning i det här projektet," säger Ægir Már Þórisson, vd på Advania.

För mer information, vänligen kontakta:
Ægir Már Þórisson, CEO of Advania Iceland
Telefon: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar