Microsoft utser Advania till Årets Partner

Microsoft utser Advania till sin Årets Partner 2018 på Island. Advania är mycket glada över de positiva effekter detta samarbete med Microsoft kommer att medföra för kunderna.

Både Microsoft och Advania fokuserar på molnbaserade lösningar för informationsteknik, vilket utgör en grund för partnerskapet. Microsoft överför alla sina affärssystem till molnet, och Advania är en ledande aktör för molnlösningar på Island. Molnlösningar innebär både större flexibilitet och betydande besparingar eftersom man inte behöver göra dyra investeringar i maskin- och programvara, så Microsoft-lösningarna innebär många fördelar för Advanias kunder.

Advania är den största leverantören av Microsoft-tjänster på Island med ett stort antal specialutbildade Microsoft-experter som tillhandahåller allmän service och konsulttjänster för alla Microsoft-produkter.  

”På Advania är vi otroligt stolta över att bli utsedda till Årets Partner av Microsoft. Med hjälp av Microsofts produkter kan vi erbjuda våra kunder större flexibilitet i verksamheten, och vi är mycket nöjda med hur lösningarna uppfyller våra kunders behov”, säger Kristinn Eiríksson, Managing Director för Business Solutions på Advania.

”Det är den ökade försäljningen via CSP, tillväxten i affärsprogram samt de anställdas kompetens inom molnutveckling, främst med Azure, som gör Advania till Årets Partner. Vi gratulerar Advania till denna titel och ser fram emot ett fortsatt samarbete”, säger Heimir Fannar Gunnlaugsson, CEO Microsoft Island.

Bild: De Advania-anställda från vänster till höger: Kristinn Eiríksson, Sigurður Friðrik Pétursson, Andri Már Helgason och Inga María Backmann tillsammans med Helga Dögg Björgvinsdóttir från Microsoft Iceland i mitten. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ægir Már Þórisson, CEO of Advania Iceland
Telefon: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is

Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar