Minskad klimatpåverkan med 29 procent – på två år

På två år har Advania Sverige minskat koldioxidutsläppen med 29 procent per medarbetare. Bakom förändringen ligger supermiljöbilar, minskat resande och energieffektiva kontor.


2015 fastställde Advania Sverige hållbarhetsmålet – att på fem år minska koldioxidutsläppen med 20 procent. Redan efter två år är målet uppnått med råge – från 3,7 ton koldioxid till 2,6 ton per medarbetare. 2015 beslutades även om en ny miljöpolicy för tjänstebilar och på två år ökade andelen supermiljöbilar från 6 till 38 procent. I och med detta nästan halverades utsläppen från tjänstebilarna under perioden.

Trots att Advania Sverige under denna period har ökat antalet medarbetare har bolaget lyckats behålla samma kontorsyta. Antalet kunder har ökat, och därmed även elförbrukningen i datahallarna, men tack vare energieffektivisering på flera av kontoren och energisnåla servrar, är resultatet att utsläppen från fastigheter och datahallar ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Detta trots den utökade verksamheten.

Advania Sverige har även minskat på resandet för sina 480 anställda medarbetare. Bland annat genom en tydlig rese- och bilpolicy, där fokus alltid ska vara att välja så klimatsmarta transportsätt som möjligt. Ett smörgåsbord med resesätt finns tillgängligt för medarbetarna, med allt från bilpooler till förmånlig hyra av cyklar och el-cyklar. En allt större andel av tjänsteresorna har också ersatts med olika digitala mötesformer. Utsläppen från bl.a. tjänsteresor med flyg, taxi och tåg minskade på så sätt med 15 procent mellan 2015 och 2017.


 Foto: Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige

”Smart teknik har gjort att vi kunnat minska vår klimatpåverkan ganska mycket på bara två år. Det visar hur viktigt det är att skapa enkla och klimatsmarta val för medarbetarna, med hjälp av rätt teknik,” säger Helena Nordin, Hållbarhetschef på Advania Sverige.

Läs hela Hållbarhetsrapporten och mer om Advanias hållbarhetsarbete: http://hallbarhet.advania.se/


För mer information:

Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige
Tele: +46 76 14 000 78
E-post: helena.nordin@advania.se 

Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Tele: +46 70-454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se


Om Advania
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media