Ny prestigekund för Advania


Advania har vunnit upphandlingen att skapa en ny modern plattform för IT-infrastruktur åt Trollhättan Energi.

”Trollhättan Energi AB har tidigare köpt delar av sin IT-drift men tog vid årsskiftet beslut om att ta hem driften och i samband med det modernisera plattformen. Då det är viktigt för oss att möta verksamhetens nuvarande och kommande behov, samt införa den nya plattformen så smidigt som möjligt med god kostnadskontroll, sökte vi en partner med erfarenhet av liknande projekt.

Valet föll på Advania som presenterade ett väl genomarbetat förslag motsvarande våra förväntningar på hur migreringsprojektet skulle genomföras. Med lösningsförslag, goda referenser och en tydlig tidplan anpassad efter våra behov, kände vi ett förtroende att låta Advania guida oss genom förändringen.

I uppstarten av arbetet har vi mött en organisation med ett väl inarbetat strukturerat arbetssätt, som gör att vi känner oss nöjda med vårt val och ser fram emot en spännande resa med Advania, säger Anna Robertsson”, upphandlingsansvarig på Trollhättan Energi.

Avtalet är en leverantörsupphandling och möjliggör ytterligare framtida projekt, samt managerade tjänster. Mer specifikt så skall Advania leverera följande:

 • Analys av befintlig IT-infrastruktur
 • Implementation och migrering av:
  -    katalogtjänst

   -    klientmanagering
   -    managering av datacenter
   -    samarbetsplattform
   -    distansarbetsplats
   -    2 faktors autentisering
   -    säker filhantering
 • Utbildningspaket för alla anställda
 • Kommunikationsplan för alla medarbetare innan och under projektets genomförande

Avtalet innefattar genomförandet av projekt för samtliga enheter och användare inom Trollhättan Energis verksamheter, med fokus på säkerhet kring funktioner och implementationer. Trollhättan Energi lyder under såväl NIS direktivet som GDPR. Projektet kommer även skapa förutsättningar för driftsättning av IT-infrastruktur i olika molntjänster.

Bild: Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige AB. Photocred: Advania

”Advania har återigen visat att vi förstår våra kunders utmaningar och omvandlar detta till ett tydligt erbjudande både gällande projektmetodik och tekniskt genomförande. Vi påvisar att vi är en leverantör med ett helhetsåtagande, som sträcker sig bortom tekniken, med målsättning att förse Trollhättans stadsinvånare med ett hållbart och ett enkelt vardagsliv. Samarbetet med Advania skapar även möjligheter för Trollhättan Energi att efterleva lagar och regulationer med en modern IT-infrastruktur, säger Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige”


För mer information vänligen kontakta:

Tomas Wanselius, VD Advania Sverige AB
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige AB
Telefon: +46 761 400 284
E-post: bjorn.mogensen@advania.se


Mer om Trollhättan Energi:

www.trollhattanenergi.se


Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media