Reykjavik får säkrare nätverk med högre prestanda

Sedan Reykjavik på Island för ett år sedan införde mer kraftfulla säkerhetsåtgärder i ett samarbete med Advanias har det har blivit svårare för barn att komma in på tvivelaktiga webbplatser i Reykjaviks stads nätverk. Reykjaviks stadsnät är nu betydligt bättre skyddat än det var förut och antalet anmälningar om att användares utrustning har angripits av virus eller skadlig kod har minskat avsevärt.

Historiskt sett har det inneburit stora utmaningar att försöka skydda användarna i Reykjaviks stadsnät. Enligt rapporter i nyheterna förra året förekom det till exempel att mellanstadiebarn kunde gå in på pornografiska webbplatser via Reykjaviks nätverk i skolorna. Det finns inga kända exempel på sådana incidenter sedan stadens IT-avdelning installerade kraftfulla skyddsfunktioner i samarbete med Advania. Genom säkerhetslösningen förhindras all trafik på delningswebbplatser och webbplatser som innehåller material som bettingspel, pornografi och näthat.

“Barnen har naturligtvis möjlighet att öppna kostnadsfria nedladdningssidor, och det är därför de går in på öppna nätverk i skolor och på fritidsgårdar och andra aktivitetscenter som drivs av staden. Vi förlitar oss på beprövade säkerhetslösningar för att skydda nätverket. Lösningen vi har valt är molnbaserad, vilket ger oss den extra fördelen att vi inte behöver installera någon programvara till utrustning som är ansluten till nätverket. Elevernas smarta enheter som ansluts till stadens nätverk är därmed lika väl skyddade mot oönskat material som den utrustning som tillhör kommunanställda. Vi anser att alla användare som ansluter till stadens nätverk idag är bättre skyddade än förut,” säger Tómas Guðmundsson, teknisk chef på Reykjaviks stads IT-avdelning.

Han säger att eftersom merparten av dagens undervisning äger rum via nätet fanns det ett skriande behov av att förbättra stadens nätverk. Han påpekar dock att staden inte har någon lösning för att skydda barn från oönskat material när de använder 4G-nätet från sina smarttelefoner.

Det senaste året har Advania varit involverad i de omfattande säkerhetsåtgärder som genomförs av Reykjaviks stads IT-avdelning. “Reykjaviks stadsnät har tjugodubblats, och koncentrationen av trådlösa nätverk i staden har förbättrats markant. Dessutom pågår arbetet med att uppgradera de enheter som fortfarande har ADSL-uppkoppling till fibernät och det arbetet beräknas vara slutfört inom några månader,” säger Snorri Ásmundsson, nätverksexpert på Advania.

Enligt experterna på Reykjaviks stad är framgångarna redan ett faktum. “Nätverksdriften har blivit mycket stabilare och det förekommer betydligt färre driftstörningar. Tidigare hände det att medarbetares egen utrustning smittade kommunens utrustning. Det räckte att någon tog med sig en smittad enhet till jobbet, så spred sig smittan. Nu har vi tillräckligt hög säkerhet för att skydda oss själva,” säger Tómas Guðmundsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Aegir Mar Thorisson, CEO of Advania Iceland,
Telefon: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is

Om Advania
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar