Transparens genom hela värdekedjan för en hållbar utveckling


Advania på plats hos underleverantörer i Kina

Som en del i Advanias satsning på hållbarhet reste hållbarhetschef Helena Nordin till Kina för att besöka underleverantörer. En resa arrangerad av Advanias samarbetspartner Dell.

Advania har en uppförandekod för våra leverantörer som tydliggör våra förväntningar på samarbetspartners som ofta är multinationella företag med komplexa globala leverantörsnätverk. Advanias uppförandekod bygger på de tio principer som finns i FN:s initiativ, Global Compact och handlar om respekt för mänskliga rättigheter med förbud mot t ex barnarbete, tvångsarbete, krav på bra arbetsvillkor, systematiskt miljöarbete och att aktivt motverka korruption.

”Att personligen besöka de fabriker som tillverkar IT- produkter var ett naturligt nästa steg för oss i arbetet att påverka arbetsförhållanden i vårt leverantörsled. Vi har under de senaste åren byggt upp vårt program för hur vi bedömer risker i leverantörsledet, hur vi utvärderar våra leverantörer och säkerställer att leverantörerna aktivt driver ett eget arbete med att ställa krav och följa upp nedåt i leverantörskedjan. Att tillsammans med vår partner Dell, på plats kunna följa upp hur arbetet fortskrider, kommer vi att fortsätta göra regelbundet och välkomnar alla våra partners till liknande initiativ”, säger Helena Nordin, hållbarhetschef Advania.

För oss är det synnerligen viktigt att våra partners för en öppen dialog med oss om hur det de facto fungerar i leverantörsledet. Kraven på transparens ser vi också från våra kunder som vill veta mycket mer om den här typen av frågor idag. Studieresan till Kina är ett konkret exempel på transparens och vi efterlyser fler initiativ som detta hos våra samarbetspartners.

"Det var särskilt inspirerande att deltaga i öppnandet av årets stora tävling för skolbarn i ämnet: ”Digital Creation”. Vår samarbetspartner Dell, är sponsor till ”China Youth 21st Century Skills National Competition", där skolbarn från olika delar av landet konkurrerar med digitala lösningar för olika hållbarhetsutmaningar. En enorm energi och kreativitet fick ta plats”, säger Helena Nordin.

Genom att vi personligen och Advanias kunder besöker underleverantörer på plats, träffar de anställda och företagsledning, visar vi att vi är uppriktigt intresserade och framförallt följer upp de krav vi ställer på våra samarbetspartners och deras underleverantörer. En Win-Win för alla parter, det mänskliga värdet och vår gemensamma miljö.


För mer information vänligen kontakta:
Helena Nordin, Sustainability Manager tel: +46 8 54670324, e-post:
helena.nordin@advania.se


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com