Vaxholms stad väljer Advania

Idag skriver Advania Sveriges VD Tomas Wanselius under avtalet med Vaxholms stad om att förse samtlig administrativ personal och den kommunala skolverksamheten, med IT-utrustning och utbildning för digitalt lärande, samt effektivisering av det dagliga arbetet.

Avtalet löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Mer specifikt så skall Advania leverera:

  • Klienter med tillbehör
  • Tjänster, imageladdning, depning
  • Införandestöd för elever
  • Option för utbildning av pedagoger och övrig skolpersonal
  • Option för utbildning av samtlig administrativ personal inom kommunen

Avtalet innefattar samtlig administrativ personal inom Vaxholms stad, samt all skolverksamhet inklusive grundskola och förskola. Verksamheten i stad omspänner totalt 513 tillsvidareanställda, samt cirka 1500 elever, enligt avläsning i september 2017.

”Advania har visat att vi klarar av att leverera till skolan och nu får vi förtroendet att leverera till Vaxholm kommuns hela verksamhet genom Advania Workplace. Det är ett steg i rätt riktning, ett helhetsåtagande och det är så vi helst arbetar för att supportera kommunen att driva den digitala utvecklingen och effektivisera det dagliga arbetet”, säger Tomas Wanselius, VD Advania Sverige.

”Att tillsammans med Vaxholms stad utveckla Sveriges viktigaste rum genom digitalt lärande är både en strategi och en hjärtesak för oss. Fler än hälften av Advanias medarbetare inom Skolpartner har en pedagogisk bakgrund inom skolväsendet och vet vilka utmaningar och möjligheter man ofta står inför i det dagliga arbetet på skolan”, säger Stefan Henriksson, affärsområdeschef Advania Skolpartner.


För mer information vänligen kontakta:

Tomas Wanselius, VD Advania Sverige
Telefon: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.se

David Pohanka, Business Unit Director, Advania Sverige
Telefon: +46 562 175 31
E-post: david.pohanka@advania.se


Mer om Vaxholms kommun:
www.vaxholm.se


Om Advania Skolpartner
Advania Skolpartner är en etablerad aktör med gedigen erfarenhet av att tillhandahålla digital utrustning till skolor över hela landet. Advania skolpartner samarbetar med skolledning och erbjuder förutom hård- och mjukvara, även utbildning, samt verktyg mot mobbing. Fler än hälften av Advania Skolpartners medarbetare har en bakgrund inom skolväsendet, som till exempel lärare, rektorer. Det ger en god förståelse för det vardagliga arbetet i Sveriges viktigaste rum.

www.advania.se/erbjudande/workplace/advania-skolpartner/


Om Advania Workplace
Advania Workplace är samlingsnamnet för en modern och mobil arbetsplats. Advania Workplace uppgift är att se till att kunden inte behöver oroa sig för vare sig hård- eller mjukvara. På en väl fungerande arbetsplats krånglar inte skrivarna, dina medarbetare är utrustade med fungerande enheter och mjukvaran på dessa är uppdaterade och har rätt licensiering. Advania Workplace omfattar samtliga delar av livscykeln och omspänner hela leveranskedjan så att medarbetarna, med rätt verktyg, kan fokusera på kärnverksamheten.

www.advania.se/erbjudande/workplace/


Om Advania
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer.

Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania

Taggar:

Om oss

Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 27 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Företaget uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com

Prenumerera

Media

Media