Analysguiden: Suddar ut gränsen mellan skapande och spelande

Report this content

Adventure Box fortsätter etablera sig på den snabbt växande marknaden för skapande av spel.

Stärkt kassa skapar förutsättningar för tillväxt

Sista kvartalet innebar en riktad nyemission om totalt 4,4 miljoner aktier som resulterade i att bolaget tagit in cirka 60 miljoner kronor innan transaktionskostnader. Bolaget stärker därmed kraftigt sin finansiella situation och lämnar året med en kassa på 57,5 miljoner kronor. Med ett kassaflöde innan finansering senaste året på -21,3 miljoner kronor ser det nya tillskottet ut att skapa finansiell stabilitet åtminstonde året ut. Bolaget uppger att man justerat den strategiska planen för att utnyttja den nya starka finansiella situationen maxi- malt i utvecklingen av deras spelplattform.

Snabbt växande organisation

I bokslutet rapporterar Adventure Box om en snabbt växande organ- isation. I december anställdes Michael Bendtsen, en av skaparna av spelplattformen KOGAMA, som Creative Director på bolaget. Michael Bendtsen har samarbetat nära med Adventure Box under 2020 och tar nu steget fullt ut som bolagets nya kreativa ledare. I januari adderade bolaget en ny CFO, Sofia Nilsson, med lång och gedigen erfarenhet från ekonomipositioner bland annat som VP Grow och Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB och Head of Group Control hos Lernia. Kvartalet har även inneburit en ny Senior Community Manager, fem utvecklare samt man rekryterar just nu ytterligare en roll som Senior User Interface Developer. Samman- taget beskrivs en organisation som växer kraftigt och skapar förut- sättningar för det stundande virala genombrottet.

Ökat fokus på användarbeteenden

Antalet totala webbsidebesökare har minskat från cirka 1,4 miljoner i oktober till cirka 317 000 i januari. Återvändande besökare i januari utgör dock 24 procent, vilket ligger ungefär i linje med oktober (25 procent). Det minskade antalet användare är en medveten strategi från bolagets sida där man nu minskar marknadsföringen för att nog- grant studera användarbeteenden för att skapa förutsättningar för den virala tillväxten. Bolaget uppger att omkring 200 000 månatliga användare räcker gott för att studera och mäta användarbeteenden. Fokuset nu är inte på antal användare utan beteenden, och när dessa stämmer överens med förutsättningarna för viral tillväxt kommer marknadsföringen öka. Bolaget arbetar nu med en ny funktion i spelet som ska öka möjligheten för viral spridning, nämligen Multi Maker. Multi Maker utgör ett verktyg som möjliggör spelare att skapa nivåer tillsammans, en unik konkurrensfördel för företaget.

Läs analysen här.