Adverty håller årsstämma 26 juni 2019

Report this content

Adverty AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för ordinarie årsstämma, dvs den 15 maj 2019, till att bolaget kommer hålla årsstämma onsdagen den 26 juni 2019. Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller för detta. Skälet för senareläggningen avser pågående dialog med potentiellt tillkommande styrelseledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD

Telefon: +46 703 66 96 46

E-post: nb@adverty.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande

Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: hs@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Adverty
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com.

Prenumerera

Dokument & länkar