• news.cision.com/
  • Adverty AB/
  • Adverty tilldelas TAG:s certifieringsmärkning för varumärkessäkerhet efter validering av ABC

Adverty tilldelas TAG:s certifieringsmärkning för varumärkessäkerhet efter validering av ABC

Report this content

Adverty, specialisten på annonsering inuti spel och i esport, har tilldelats Trustworthy Accountability Groups (TAG:s) certifieringsmärkning ”Brand Safety Certified” för varumärkessäkerhet, sedan det styrkts att företaget uppfyller rigorösa varumärkessäkerhetsstandarder.

Verfieringen, som validerats genom en oberoende granskning av ABC, visar att Adverty uppfyller bästa praxis i branschen och utgör en försäkran för varumärkespartners att deras annonsering inte förknippas med innehåll som kan vara skadligt för deras rykte.

Adverty samarbetar med varumärken för att hjälpa dem nå ut till svåråtkomliga målgrupper i de högt engagerande spel- och esportmiljöer och öppnar upp omfattande möjligheter till monetärisering av ett vidsträckt och exklusivt nätverk genom kontextuell, sömlös förmedling av varumärkesbudskap.

Som TAG-godkänd granskare och med en portfölj som inrymmer mer än 100 varumärkessäkerhetskunder erbjuder ABC en betrodd och robust valideringstjänst till online-mediebranschen och ger försäkringar till online-annonsmarknadens aktörer. För mer information om ABC:s granskningstjänster, besök: www.abc.org.uk/audit-services/brand-safety

Tobias Knutsson, Advertys VD, säger: ”Det är av stor vikt för oss att skapa en säker, öppen och tillförlitlig miljö där våra varumärkespartners kan bedriva sin verksamhet, så ett officiellt erkännande av det innebär en viktig milstolpe.”

”Varumärkessäkerhet är av avgörande betydelse för branschens framtid, och jag vill uppmana alla aktörer som arbetar med annonsörer på den digitala arenan att genomgå den här processen för att bygga upp förtroendet för varumärkena.”

Simon Redlich, VD på ABC, säger: ”Det glädjer oss att Adverty har genomgått vår granskningsprocess och visat sig uppfylla kriterierna för TAG:s certifiering av varumärkessäkerhet. Att de erhållit denna certifiering är ett bevis för deras engagemang för att leva upp till de högt ställda normer som fordras för att skydda dem själva och deras kunder inom det viktiga området varumärkessäkerhet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, CFO
Telefon: +46 70 867 00 20
E-post: ar@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021.

Corpura Fondkommission AB, tel. nr. +46 (0)722 52 34 51, är bolagets mentor på NGM Nordic SME.

Om Adverty
Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Om ABC
ABC är ett ledande branschägt granskningsorgan för produkter och tjänster inom media, med specialistkompetens inom digital annonshandel. Våra erfarna team erbjuder en oberoende tjänst som verifierar uppfyllelsen av ett brett spektrum av mediastandarder. Vår rigorösa granskning av ett flertal verksamhetstyper stödjer det arbete som utförs av andra standardiseringsorgan, som BARB och TAG.

ABC har spelat en central roll i utvecklingen och revisionen av online-standarder under nära 25 års tid. Vi genomförde världens första granskning av varumärkessäkerhet redan 2006, och ingick samma år ett partnerskap med IAB US för att upprätta den internationella IAB/ABC-listan över spindlar och bottar. Vi var med och lanserade JICWEBS (Joint Industry Currency for Web Standards) 1999 och ingick i det team som definierade och validerade tidig online-metrik, däribland många av de standarder som är i bruk idag. År 2013 blev vårt test av visningsbarhet det första i världen som utfördes i ett kontrollerat slutet nätverk.

Vår logotyp står för kvalitet och tilltro till media, och vi gör att en bransch som omsätter över 250 miljarder kronor kan handla med förtroende. För mer information, besök www.abc.org.uk. För pressförfrågningar, kontakta Suzy Saker på press@abc.org.uk eller 01442 200788.

Om Trustworthy Accountability Group
Trustworthy Accountability Group (TAG) är världens ledande certifieringsprogram i den digitala annonseringsbranschens kamp mot brottslig verksamhet och för ökat förtroende. Genom att sammanföra branschledare, analysera hotbilder och skapa en plattform för utbyte av bästa praxis världen över fullgör TAG sitt uppdrag: att eliminera blufftrafik, sprida underrättelser om hot och förbättra varumärkessäkerheten. TAG-gemenskapen, med över 600 medlemmar, innefattar de största och mest inflytelserika varumärkena, byråerna, utgivarna och annonsteknikleverantörerna i världen. TAG är den första och enda organisationen för informationsutbyte och analys (ISAO) inom den digitala annonsbranschen. Denna status erkänd av USA:s departement för inrikes säkerhet innebär att TAG utgör branschens primära forum för utbyte av information om hot.

För mer information om TAG, besök tagtoday.net

Taggar:

Dokument & länkar