Cederquist rådgivare till Summa Equity i samband med försäljningen av Lin Educations hårdvaruverksamhet

Cederquist har varit legal rådgivare till Summa Equity i samband med överlåtelsen av aktierna i Lin Education AB till Xllnc Nordic AB.

Lin Education har omkring 120 anställda och erbjuder digitala verktyg till kommuner, skolor och förskolor genom att tillhandahålla bland annat datorer och surfplattor, samt skräddarsydd processledning och kompetensutveckling kring lärande, riktade mot såväl skolledare som pedagoger. Lin Education arbetar med mer än 60 kommuner och har över 250 000 digitala verktyg i skolor och förskolor runt om i Sverige samt arrangerar årligen över 1 000 utbildningsinsatser avseende lärande, skolutveckling och digitalisering.

Som en del av försäljningen kommer mjukvarudelen av Lin Educations verksamhet, innefattande bl.a. det digitala läromedlet Loops, att separeras från Lin Education AB. Efter genomförandet av försäljningen kommer Summa Equity att fortsätta bedriva och utveckla mjukvaruverksamheten inom ramen för Loops Education AB.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.

Cederquists team för transaktionen har bestått främst av Lars Bärnheim (Partner), Magnus Staaf (Senior Associate) samt Viktor Eriksson och Johan Carlsson (Associates).

Om oss

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag drygt 160 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden och har lång erfarenhet av att hantera likväl stora nationella som internationella transaktioner. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

Prenumerera