Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Vinge håller ställningarna på en turbulent marknad · Under 2002 ökade Vinges omsättning till 776 miljoner SEK jämfört med 770 miljoner SEK år 2001. · Vinge behåller sina tätpositioner på rankinglistorna över Nordens främsta affärsjuridiska byråer. · Omsättningen per jurist under 2002 uppgick till cirka 2,9 miljoner SEK. · Vid utgången av 2002 uppgick totala antalet jurister vid Vinge till 271, varav antalet kvinnliga jurister uppgick till 88 och antalet manliga jurister till 183. · Under 2002 gjordes investeringar, främst inom marknad, knowledge management (KM) och IT, med sammanlagt cirka 28 miljoner SEK. · Vinge lanserade sitt treåriga projekt Arbetsliv på lika villkor - ett Mångfaldsprojekt. Stockholm den 28 mars 2003 Advokatfirman Vinge KB / Styrelsen För mer information kontakta: Stockholm Michael Wigge, Managing Partner, tel 08-614 3056, 070-714 3056, e-mail:michael.wigge@vinge.se Smålandsgatan 20, Box 1703, 111 87 Stockholm Göteborg Olle Lindén, Managing Partner, tel 031-722 3544, 070-872 8144, e-mail: olle.linden@vinge.se Nils Ericsonsgatan 17, Box 11025, 404 21 Göteborg Malmö/Helsingborg Peter Oscarsson, Managing Partner, tel: 040-664 5522, 070-512 0565 e-mail: peter.oscarsson@vinge.se Östergatan 30, Box 5255, 203 13 Malmö www.vinge.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00290/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00290/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Vår verksamhet är helt inriktad på affärsjuridik och våra uppdrag är till stor del internationella. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge samt i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Dokument & länkar