• news.cision.com/
  • AegirBio/
  • Aegirbio AB (Publ) meddelar att inlösen av TO1 har i augusti tillfört Bolaget cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader

Aegirbio AB (Publ) meddelar att inlösen av TO1 har i augusti tillfört Bolaget cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader

Report this content

Aegirbio genomförde under juni 2020 en nyemission som tillförde Bolaget 17,25 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 2 460 000 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 26 juni 2020 – 26 mars 2021 till kurs 9,00 SEK. Under augusti 2020 tillfördes Aegirbio 6 741 666 SEK, vilket motsvarar utnyttjande av 749 074 TO1 för teckning av 749 074 aktier i Aegirbio. Kostnaden för inlösenförandet avseende TO1 beräknas uppgå till ca 0,3 MSEK.

Genom inlösen av TO1 kommer antalet aktier i Aegirbio att öka till 10 314 869 st. Optionslösen för augusti månad kommer att skickas till Bolagsverket och så snart registreringen är klar så kommer omvandlingen av interimsaktier till ordinarieaktier att ske.

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Linde, VD, Aegirbio AB

Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl. 14:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar