• news.cision.com/
  • AegirBio/
  • Aegirbio AB fortsätter sin förvärvsresa och förvärvar diagnostikbolaget Thyrolytics AB

Aegirbio AB fortsätter sin förvärvsresa och förvärvar diagnostikbolaget Thyrolytics AB

Report this content

Thyrolytics AB är ett diagnostikbolag som har en patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtelrelaterade sjukdomar. Tanken är att man med ett enkelt test på en vårdcentral skall kunna avgöra om man är drabbad och i så fall vilken typ av problem man har. Vidare har Thyrolytics även en läkemedelskandidat som är början på Aegirbios ambition att jobba med samdiagnostik dvs både monetorering och läkemedel i kombination. Idag är Bolaget fokuserat på sköldkörtelrelaterade sjukdomar och genomför just nu klinisk validering av en test för Tyroidea Stimulerande Hormon (TSH) en markör för att se om sköldkörteln fungerar korrekt.

Thyrolytics kommer vidga Aegirbios erbjudande med en precis och unikt enkel testplattform. Aegirbio förvärvar Thyrolytics AB och förstärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester med ytterligare ett bolag med kompletterande teknologiplattform och produkter nära marknadsintroduktion.

Sjukdom i sköldkörteln drabbar cirka 10% av världens befolkning. Marknaden för tyroidearelaterade sjukdomar uppskattas till mellan 2,8 och 3,2 miljarder USD år 2025. I Sverige behandlas mer än 460 000 personer för detta. Thyrolytics kan med den enkla POC test som idag utvärderas på patientprover för registrering och lansering, diagnostisera och följa sköldkörtelns funktion. Med de tester inom samma sjukdomskategori som idag ligger i pipeline kommer Bolaget göra det möjligt att i hemmiljö även ställa in och följa sin behandling.

Parallellt med MagniaReader och engångstesten QDA kommer Thyrolytics enkla och handhållna instrument att kunna bredda både produktutbud och marknader för Aegirbio.

”Det är väldigt tillfredsställande att kunna presentera ytterligare ett förvärv i linje med Aegirbios strategi att erbjuda produkter som förenklar livet för människor med sjukdomar där konstant övervakning av sin behandling är viktig för behandlingens effekt men också för att undvika onödiga biverkningar och lidande. I Thyrolytics ser vi en spännande teknologi som vi vet är robust och precis och samtidigt kan produceras kostnadseffektivt. Två viktiga kriterier för att kunna ta testandet hela vägen till vårdcentraler och slutligen till patientens eget hem”, säger Martin Linde, VD för Aegirbio AB

”Vi har under våren träffat gruppen bakom Aegirbio och diskuterat hur vi eventuellt skulle kunna samarbeta och hur våra teknologier skulle kunna stärka respektive bolags produkterbjudande. Den diskussionen har lett till slutsatsen att Thyrolytics och Aegirbio har en gemensam analys vad gäller vikten av att erbjuda patienter och sjukvård verktyg för effektivare behandling.  Att forma den framtiden i ett gemensamt Bolag känns därför både naturligt och spännande”. Säger Mohamad Takwa, CEO och huvudägare i Thyrolytics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB

Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 14:45 CET.

Om Thyrolytics

Thyrolytics är ett svenskt bolag lokaliserat i Lund med fokus på s.k. patientnära tester. Bolaget har utvecklat och patenterat en egen teknologiplattform med elektrokemisk detektion av ex. hormonnivåer i blod. Thyrolytics är nära marknadsintroduktion av en test av Tyroideastimulerande hormon (TSH). Denna test skall följas av ytterligare POC tester för att möjliggöra effektivare inställning och uppföljning av dosering av de läkemedel som används vid sköldkörtel relaterad sjukdom.
 

Prenumerera

Dokument & länkar