• news.cision.com/
  • AegirBio/
  • Aegirbio förvärvar Dynamic Code - startar strategiskt bygge av internationell healthtech-aktör

Aegirbio förvärvar Dynamic Code - startar strategiskt bygge av internationell healthtech-aktör

Report this content

Aegirbio är sprunget ur diagnostik där kärnverksamheten fokuserar på att hjälpa patienten med snabbtester, bland annat för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. För att bredda verksamheten förvärvar Aegirbio healthtech-bolaget Dynamic Code och inleder nu ett strategiskt bygge av en internationell aktör inom det snabbväxande området e-hälsa.

Aegirbio är sprunget ur diagnostik. Kärnverksamheten har patienten i fokus och handlar om att hjälpa patienten att så enkelt och säkert som möjligt kunna testa sig själv på olika sätt. När Viraspec förvärvades öppnades dörren för snabbtester. Allt fler patienter vill kontrollera sig för att i förebyggande syfte se om man är sjuk eller testa om man är allergisk mot vissa livsmedel eller liknande. Denna insikt har lett till ett strategiskt fokus på snabbtester inom Aegirbio. Att se till att patienten på ett enkelt och säkert sätt skall kunna självtesta, eller ta prover själv och få återkoppling av medicinskt kunnig personal, är nyckeln till framgång inom detta område.

Bolaget har en tydlig vision att bli en globalt stor spelare inom e-hälsa. Vägen framåt bygger på tre delar:

1: Snabbtest i butik. Individen kan snabbt testa sig själv för olika sjukdomar samtidigt som trafik genereras på Bolagets e-handelsplattform.

2: Självtest. Aegirbio vill erbjuda en plattform där man kan få test skickat till sig för självprovtagning i hemmet.

3: Medicinsk återkoppling. För att göra erbjudandet komplett ska Bolaget självt, eller via partners, erbjuda uppföljning av provsvaret via medicinskt kompetent personal.

Sammanfattningsvis vill vi skapa det riktiga e-hälsobolaget där patienten står helt i fokus. Första byggstenen i detta bygge var lanseringen av Covid-19 snabbtest. Nästa steg var att vi under sommaren har arbetat med att lansera ett bredare sortiment av snabbtester under varumärket Qeurtest. Tanken är att skapa en shop in shoplösning för butiken där man som kund enkelt kan hitta sitt test. Nästa stora steg är förvärvet av Dynamic Code. Med förvärvet kommer Aegirbios satsning på healthtech bli mycket komplett.

 

Dynamic Code är ett healthtech-bolag med säte i Linköping som erbjuder diagnos- och hälsotestlösningar till vården och direkt till konsument genom en plattform som kombinerar fysiskt prov med digital hantering. Med DNA-teknik, och en digital plattform för självprovtagning och diagnostik, kopplas patienten, vårdgivaren, apotek och labbet samman i ett integrerat system. Plattformen är fullt skalbar mot vårdaktörer och geografiska regioner.

Dynamic Codes plattform och produktportfölj är unik och kompletterar Aegirbios verksamhet. En sammanslagning ger båda bolagen skalfördelar kring produktutveckling, distribution och internationell expansion. 

”Genom förvärvet kommer vi att få en kickstart av vår vision att bli en global spelare inom det snabbväxande området e-hälsa och Dynamic Code blir en viktig del i vårt multidiagnostiska bolag. Vi ser en stor potential i hemtestande nu när allt fler får förståelse och inser fördelarna med att göra tester själv.  Vi tittar för närvarande på nya intressanta förvärvsmöjligheter för att ytterligare utveckla och befästa oss som ledande inom området. Vidare har vi en rejäl kassa genom emission och lån som gör att vi kommer kunna förverkliga vår strategi att aggressivt växa genom förvärv. Jag är stolt och glad över vad vi hittills åstadkommit och mycket förväntansfull inför framtiden”, säger Martin Linde, VD i Aegirbio.

”Tillsammans kan vi snabbare digitalisera diagnostiken med en bredare produktportfölj och på fler geografiska marknader. Ett viktigt steg för att hjälpa människor att lättare få kontroll över sin hälsa. Vårdlandskapet förändras snabbt nu och tillsammans blir vi en viktig internationell aktör för att ge vården bättre verktyg för diagnostik och förebyggande hälsa”, säger Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB

Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl. 08:45 CEST.
 

Prenumerera

Dokument & länkar