Aerocrine AB och Microsoft samarbetar för att testa säker och molnbaserad fjärravläsning av medicinska mätinstrument.

Solna, Sverige – 29 september, 2014 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO), skapare av innovativa medicinsktekniska produkter under varumärket NIOX®, offentliggör idag ett samarbete med Microsoft. Aerocrines produkter används av läkare för att mäta kvävemonoxid i utandningsluft (FeNO), en biomarkör för allergisk luftvägsinflammation vilket är kopplat till astma. Inom ramen för samarbetet kommer Microsofts säkra och tillförlitliga molntjänster att användas för att fjärravläsa användardata från kliniker och bolagens lokaler i Sverige, Storbritanien och USA. Aerocrines målsättning är att kunna använda den insamlade informationen för att utveckla och förbättra sin kundsupport- och försäljningsorganisation. Microsoft valde Aerocrine på grund bolagets produktteknologi, närvaro på den globala marknaden och sitt fokus på utveckla hälsovården för patienterna.

Aerocrine arbetar hårt för att förbättra behandling av inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma och förbättra livskvalitén för patienter. Astma är en av världens vanligaste sjukdomar och den drabbar mellan 8-10 procent av världens befolkning. Eftersom det inte finns något botemedel mot astma är en korrekt diagnos och sjukdomshantering viktiga för att optimera behandlingen. Användandet av Aerocrines instrument för FeNO-mätning i behandlingen erbjuder flera fördelar för patienterna. Läkare kan identifiera sjuka patienter, vilken typ av medicin som de ska få samt använda enheten för att säkerställa behandlingsframsteg och hjälpa patienterna att få kontroll över sjukdomen och därmed minimera risken för astmaanfall.

– Förmågan att fjärravläsa och samla in viktig data från en installerad bas av mätinstrument har varit ett viktigt mål för oss på Aerocrine. En molnbaserad lösning som låter oss samla in användardata från mätinstrument i realtid hjälper oss att bli mer proaktiva i vår kundsupport och garanterar att våra NIOX-instrument hjälper läkare att ge patienterna bästa möjliga behandling, säger Scott Myers, vd för Aerocrine.

Anledningen till Microsofts och Aerocrines samarbete i detta pilotprojekt är att Aerocrines mätinstrument har en unik förmåga att generera data vid behandlingstillfället. Konceptuppvisningen genomförs under hösten och innefattar insamling av teknisk data från mätinstrument i Sverige, Storbritannien och USA. I ett första steg, för att demonstrera en säker och tillförlitlig fjärravläsning av data, kommer Microsoft att koppla mätinstrumenten till den säkra molnbaserade plattformen för dataanalys, Microsoft Azure.

– Vi är glada att samarbeta med Aerocrine i det här projektet, som är en del i Microsofts initiativ CityNext, Healthier Cities. Projektet visar potentialen i ny teknik för att förbättra produktivitet och patientsäkerhet i en tid då vi närmar oss en helt mobil- och molnbaserad värld, säger Mathias Ekman, Industry Marketing Development Manager på Microsoft i Sverige.

För mer information, kontakta:

Scott Myers, VD, Aerocrine AB, mobil: 0768-788 379, +1 970 368 0336

Mats Carlson, VP Global Business Operations, Aerocrine AB, mobil: 0705-34 89 89

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16:55 den 29 september, 2014.


Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar