Kina öppnar upp för Aerocrine's astma test

SOLNA, Sverige – 27 juni 2008 - Aerocrine AB meddelar idag att NIOX MINO®, bolagets handhållna mätare av inflammation i luftvägarna, har godkänts för marknadsföring och försäljning i Kina.
Aerocrines metod att mäta inflammationen i luftvägarna, utandad NO (kväveoxid) tester, har dessutom inkluderats i de kinesiska riktlinjerna för astmabehandling och metoden har även fått en nationell kod för kostnadsersättning från det kinesiska sjukförsäkringssystemet.

I december förra året godkändes Aerocrine´s större instrument NIOX® av SFDA, den kinesiska motsvarigheten till amerikanska FDA. Godkännandet av Aerocrines huvudprodukt NIOX MINO innebär att bolagets kinesiska partner Bioson inc nu kan påbörja försäljning av produkten för bred klinisk användning hos kinesiska läkare.

De nyligen reviderade kinesiska riktlinjerna för astmabehandling säger att;
”…utandad NO kan användas för att enkelt mäta inflammationen i luftvägarna vid astma..”
”.. att mäta inflammationen förbättrar förutsättningarna att välja bästa behandlingsalternativet till patienter med astma.”

De nya riktlinjerna har inneburit att en ersättningskod etablerats för Aerocrines metod att mäta luftvägsinflammation. Koden är ett viktigt första steg för att läkare som använder NIOX MINO skall få kostnadsersättning per test.

Användningen anti-inflammatoriska läkemedel utgör en grundbult i astmabehandling. Mätning av luftvägsinflammationen hjälper vårdgivare att bättre diagnostisera patienter med astmasymtom, att objektivt förutse och mäta behandlingseffekt samt att optimera läkemedelsdosering.
Genom att regelbundet mäta luftvägsinflammationen kommer behandling och vård av kinesiska astmapatienter förbättras radikalt, vilket leder till mer kostnadseffektiv behandling.

Godkännandet av NIOX MINO är mycket glädjande för Aerocrine och Bioson och sammanfaller med den sjätte Nationella Kinesiska kongressen för astma som hålls i Suzhou City, Jiangsu provinsen, denna vecka. Under denna kongress träffas ett stort antal viktiga kinesiska astmaläkare för att höra om de senaste nyheterna inom astma behandling.

För mera information, kontakta:
Tom Sundelin, Försäljningsdirektör, 070-600 0967
Paul de Potocki, VD, 08-629 07 80

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar