Aerowash har inlett ett nytt teknik- och affärsutvecklingsprojekt

Report this content

Aerowash har påbörjat ett nytt teknik- och affärsutvecklingsprojekt. Inom ramen för projektet kommer bolaget ta fram tillbehörspaket och tilläggstjänster till AW 12. Bolaget kommer även utveckla sitt eftermarknadserbjudande.

Bolagets VD Niklas Adler kommenterar: ”Projektet utgår från våra kunders behov av tillbehör och tjänster till AW 12. Vi ser en stor intäktspotential i att addera tillbehörspaket och tilläggstjänster till AW 12 samt utveckla vårt eftermarknadserbjudande. Dessa intäkter kommer att utgöra ett viktigt komplement till produktförsäljningen. Dessutom finns en stor fördel med att erbjuda tjänster som genererar återkommande intäkter på befintlig kundbas. Vårt erbjudande till kund kommer att stärkas genom projektet liksom vår förmåga att generera återkommande intäktsströmmar.”

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Prenumerera