Aerowash har tecknat distributionsavtal för USA

Aerowash har ingått att exklusivt distributionsavtal med en amerikansk partner avseende USA.

Avtalet innebär att partnern får exklusiv rätt att sälja och marknadsföra Aerowash tvättrobotar i USA. Den uttalade målsättningen är att sälja minst tre AW12 under 2018. Partnern är ett bolag som är fokuserat på att sälja produkter och eftermarknadstjänster mot den amerikanska flygindustrin.

Aerowash AB (publ)
Niklas Adler, VD.

Tel: 073-679 39 37

E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Prenumerera

Dokument & länkar