Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag

Report this content

Den 26 april meddelande Aerowash att Investmentbanken som Novak Aviation anlitat för att säkra finansiering för utköpet då bedömde att ett investeringsavtal skulle vara på plats per utgången av juni månad. Investmentbanken tror fortfarande det är möjligt att säkra finansiering även om det går långsammare än vad man bedömt tidigare.

"Även om tidslinjen är långsammare än vad vi skulle ha önskat, tror vi att processen går mot att hitta en investerare som vill göra den här affären, och som faktiskt är kapabel till det", heter det i ett uttalande från ansvarig på Investmentbanken.

Investmentbanken har arbetat sig fram till att för närvarande ha djupare kontakter med främst en handfull finansiella investerare. Men det finns även en del strategiska ("strategic") investerare i processen.

Aerowash har inte erhållit någon ny tidplan men som tidigare kommunicerats har både Investmentbanken och Novak Aviation starka incitament att slutföra processen så snart som möjligt.

"Vi fokuserar för närvarande på vår affär och att bygga värden i bolaget. Vi har som tidigare begränsade möjligheter att påverka tidplanen men det är såklart positivt att processen går framåt", säger Aerowash vd Niklas Adler.

Om uppköpsprocessen med U.S. Aviation Services och Novak Aviation

Aerowash ingår i november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services om förvärv av Bolagets dotterbolag. Men under början av 2020 utbryter Covid-pandemin och flygbranschen drabbas väldigt hårt. Under pandemin förlängs LOI:n ett flertal gånger, främst eftersom det är osäkert hur länge pandemin och de branschhämmande restriktionerna ska vara. Hösten 2022 sker en omstrukturering hos U.S. Aviation Services och istället övertas processen av Novak Aviation ("Novak"). Under oktober 2022 signeras ett aktieöverlåtelseavtal med Novak. Men en ankarinvesterare drar sig oväntat ur varför Novak i januari 2023 anlitar en amerikansk investmentbank med syfte att säkra finansiering för utköpet.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-27 07:14 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Prenumerera