75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

Report this content

AFA Försäkring får i uppdrag av arbetsmarknadens parter att administrera ett stöd på 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Stödet börjar gälla den 1 januari 2021.

Susanna Stymne Airey chef fr enheten Frebygga p AFA Frskring Foto Susanne Ekstrm
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring. Foto: Susanne Ekström

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera stödet till arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Vi kommer nu att påbörja arbetet med satsningen och information kommer löpande att publiceras på vår hemsida under hösten, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Gemensamma utbildningsinsatser ska utveckla förebyggande arbete

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. 

En god arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för både företag och anställda. Generellt finns en hög standard på arbetsmiljön i svenska företag idag, men det förebyggande arbetet behöver fortsatt utveckling i takt med förändrade verksamheter, arbetsmiljöer och forskningsresultat. Detta görs bäst genom fördjupad samverkan på arbetsplatserna.  

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det synsättet bygger vidare på en tidigare satsning från 2016 som blev mycket efterfrågad.

Alla som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada omfattas

– Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. 75 miljoner kronor kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, säger Susanna Stymne Airey. 

Satsningen kommer att utvärderas löpande av parterna för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud.  

Kontaktpersoner AFA Försäkring:
Anna Mia Olofsson, controller på enheten Förebygga: 08-696 45 78, annamia.olofsson@afaforsakring.se 
Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se    

Kontaktpersoner parterna:
Carola Löfstrand, arbetsmiljöexpert, LO, 070-384 48 44
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK, 08-440 85 16
Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 53 

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar