97 miljoner till 37 forskningsprojekt om coronapandemins effekter

Report this content

Inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar arbetsmarknadens parter på forskning kring effekterna av den pågående pandemin. Under 2020 beviljades 37 projekt, som rör covid-19, finansiering om totalt 97 miljoner kronor. Här berättar Helena Jahncke, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, om projekten och satsningen.

Personer med munskydd
Bilden är från Johnér bildbyrå. Foto: Maskot Bildbyrå AB (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– En röd tråd genom alla projekt är att de ska undersöka hur covid-19-pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap ur olika perspektiv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Imponerande bredd i forskningsprojekten

De 37 projekt som beviljats finansiering om totalt 97 miljoner kronor täcker in många relevanta områden och har olika angreppssätt.

– Även om det finns en del gemensamma nämnare mellan projekten, så är det imponerande att se vilken bredd forskningsprojekten omfattar. Forskarna kommer att titta på covid-19 och dess effekter på arbetsmiljö och hälsa ur en mängd olika infallsvinklar. Projekten drivs av forskare från ett tjugotal lärosäten och forskningsinstitut i Sverige som är aktiva inom olika vetenskapliga områden, säger Helena Jahncke.

I projekten förekommer studier på flertalet olika slags yrkesområden och arbeten. Både privata sektorn samt kommuner och regioner finns representerade bland de arbetsplatser som studeras.

Hur sprids covid-19, hur påverkas vård- och omsorgspersonal och hur är det för yrkesgrupper som arbetar hemifrån?

– Många forskningsprojekt är inriktade på arbetsmiljön inom sjukvård, äldreomsorg och smittspridning på ytor inom sjuk-och tandvård, säger Helena Jahncke.

– En del projekt undersöker hur organisatoriska förändringar och permitteringar, som uppkommit i spåren av coronakrisen, påverkar psykisk hälsa och sjukskrivning. Det finns även projekt som fokuserar på återhämtning och rehabilitering efter covid-19.

Ytterligare exempel på forskningsprojektens inriktning är hur distansarbete påverkar människors prestation och hälsa under pandemin.

Pandemin aktualiserar arbetsmiljöfrågor och driver fram ny forskning

– Arbetsmarknaden och människor i hela Sverige och världen har påverkats starkt av pandemin. Arbetsmiljöfrågor har aktualiserats och seglat upp på dagordningen för många under det gångna året, där vikten av att arbeta systematiskt och förebyggande kring risker och åtgärder verkligen har synliggjorts. Därför känns det väldigt bra att arbetsmarknadens parter tillsammans med oss på Afa Försäkring snabbt kunde komma igång och finansiera forskning som täcker in många viktiga områden, säger Helena Jahncke.

Redan i april 2020 startade utlysningen av forskningsmedel.

– Vi har aldrig varit med om att så många forskare sökt medel inom ramen för en och samma utlysning. Det är glädjande att se ett så stort intresse för att kunna vara med och bidra med kunskap i en utmanande situation. Flera av forskningsprojekten har även fått internationell uppmärksamhet, vilket även visar på en stor angelägenhet att följa resultaten från de här projekten, säger hon.

Forskning till praktisk nytta i arbetslivet

– Vi vill att all vår forskning ska komma till nytta ute i arbetslivet. Forskningen vi finansierar genom de här covid-19-projekten är relevanta inte bara i rådande situation utan även i framtiden. Genom den forskning vi satsar på nu, får vi lärdomar som kan hjälpa oss att hantera liknande utmaningar och kriser framöver på ett bättre sätt, säger Helena Jahncke.

– Därför kommer vi att satsa på att sprida kunskaperna från forskningen. Många av covid-19-projekten löper över tre år, men några kommer att kunna presentera sina resultat om knappa året. Genom seminarier och andra kommunikativa insatser kommer vi att bidra till att sprida resultaten som forskarna kommer fram till.

Mer information: Mer information om forskningsprojekten finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Kontakt: Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att främja friskfaktorer och att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: fou.afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på Afa Försäkrings pressmeddelanden.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar