Ålder har betydelse för var på kroppen vi skadar oss i arbetet

Report this content

Yngre personer råkar oftast ut för fingerskador när de gör sig illa på jobbet, medan äldre oftare skadar arm, skuldra eller axel. Det visar färsk statistik i den nya rapporten Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet, som Afa Försäkring släpper den 22 mars.


Bilden är från Johnér bildbyrå (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– I den här rapporten tittar vi närmre på vilka skillnader som finns mellan olika åldersgrupper, yrken och kön när det gäller var på kroppen man skadar sig efter ett allvarligt olycksfall som skett på jobbet, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– I statistiken kan vi tydligt se att ålder spelar roll för var på kroppen skadorna, som beror på allvarliga arbetsolyckor, är lokaliserade.

Yngre och äldre skadas på olika ställen på kroppen

År 2018 och 2019 inträffade 25 392 allvarliga arbetsolycksfall. För både kvinnor och män är det vanligast med skador i fingrar och i hand och handled, därefter kommer skador i ben, fotled och tår.

– Yngre och medelålders personer,16–55 år, har en större andel skador i fingrar, hand och handled, medan äldre, 55–64 år, har en större andel skador i arm, skuldra, axel och nacke samt ryggskador, säger Emil Askestad.

– Bland de yngre som skadar sig i fingrar och i hand och handled arbetar många i industrin och byggbranschen och skadorna orsakas främst av maskiner för bearbetning och handhållna verktyg.

– De äldre som skadar arm, skuldra, axel, nacke och rygg arbetar främst inom vård- och omsorgsyrken, industri samt som yrkesförare. Denna typ av olycksfall orsakas främst av lastnings- och fallolyckor. Äldre råkar oftare ut för ett allvarligt arbetsolycksfall och 43 procent av olyckorna är en fallolycka, säger han.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här: afaforsakring.se/nyhetsrum/press

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar