Alla vet att fjärilsim är omöjligt – men bara 26 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar

Report this content

Nu släpper Afa Försäkring en serie nya filmer på temat ”Bra vetande”. Precis som förra året dramatiseras olika beteenden och företeelser som alla utom våra huvudpersoner har koll på, till skillnad från sina kollektivavtalade försäkringar. I de nya filmerna får vi se föräldrar som vill returnera skolklassens bullar, kollegor som paxar stolar i mötesrummet, och simmare som försöker sig på fjärilsim trots att det är omöjligt.

Bild p person som frsker simma fjrilsim
Alla vet att fjärilsim är omöjligt. Foto: ANR

Afa Försäkring försäkrar alla anställda inom kommun och region via kollektivavtalet, så att de kan få ersättning om de blir sjuka. Eller skadar sig på jobbet. Men långt ifrån alla har koll på sina kollektivavtalade försäkringar.

Kampanjen är gjord av anr+1 och kommer att gå i TV4Play, sociala medier, m fl. Filmerna är producerade av BRF och regisserade av Sacarias Kiusalaas.

Genom att lyfta den förvånansvärt stora skillnaden mellan olika slags vetande vill AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR tillsammans med Afa Försäkring locka till skratt och igenkänning – och samtidigt påminna svenska folket om att hålla koll på sina kollektivavtalade försäkringar.

Kampanjen är den femte i raden inom det övergripande mycket framgångsrika konceptet Intressant vetande.

– Novus-mätningar visar att de som upplever att de har koll på sina kollektivavtalade försäkringar har ökat från 15 procent till 26 procent. Det är något vi är stolta över och det visar att vi helt klart är på rätt spår med kampanjen, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på Afa Försäkring.

Få bättre koll och gör Afa Försäkrings quiz om kollektivavtalade försäkringar på afaförsäkring.se/intressantvetande

Se filmerna här:

Alla vet att det inte är okej att paxa: https://youtu.be/ihc1VnDCxBk 

Alla vet att fjärilsim är omöjligt: https://youtu.be/5ALFLrdxHsI

Alla vet att det inte är öppet köp på barnens bullar: https://youtu.be/zSsZOAvco90

 

För mer information kontakta: Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på Afa Försäkring: johan.ljungqvist@afaforsakring.se, 0702-20 05 13
Camilla Kinnarinen, projektledare på Afa Försäkring: camilla.kinnarinen@afaforsakring.se, 0708-16 40 21
Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring:
linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12

Om kollektivavtalade försäkringar: Cirka 4,9 miljoner människor, eller 90 procent av alla anställda i Sverige, har en eller flera kollektivavtalade försäkringar hos Afa Försäkring. Försäkringarna är ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare. 10 av 10 som arbetar i kommuner och regioner har försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos Afa Försäkring. Ta reda på mer om försäkringarna på www.afaforsakring.se/intressantvetande

Om de centrala fackliga organisationerna: AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. Kommunal är en fackförening med över en halv miljon medlemmar och finns i fler än 230 yrken i kommuner, regioner och privat sektor. Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackförbund inom offentlig sektor, varav åtta förbund organiserar medlemmar inom kommun- och regionsektorn.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar