Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapsöversikt

Report this content

Allt fler människor arbetar efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Dödligheten vid infarkt och risken för bestående hjärtmuskelskada har minskat påtagligt tack vare förbättrade behandlings- och rehabilteringsmetoder. Sjukskrivningstiden efter okomplicerad hjärtinfarkt är idag 2–4 veckor. Under ett seminarium på AFA Försäkring den 6 november presenteras en ny kunskapsöversikt om återgång i arbete efter hjärtinfarkt.

Syftet med kunskapsöversikten som redovisas är att belysa vilka faktorer man behöver ta hänsyn till vid återgång i arbete för en person som har haft hjärtinfarkt. Det gäller att minimera både individuella riskfaktorer och riskfaktorer i arbetet vid återgång i arbete efter hjärtinfarkt. Vid bedömning av arbetsförmågan måste patientens fysiska arbetskapacitet vägas mot kraven i arbetet.

På seminariet presenteras kunskapsläget kring återgång i arbete och betydelsen av fysisk träning i rehabiliteringen, liksom regelverket kring personer med ischemisk hjärtsjukdom i olika yrken som exempelvis yrkesförare, lokförare och piloter. Rapporten redovisar betydelsen av olika riskfaktorer i arbetsmiljön.

Medverkande:

Per Gustavsson, senior professor i yrkes- och miljömedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Insitutet samt överläkare vid Centrum för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Petter Ljungman, docent i epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet samt Specialist i kardiologi och internmedicin, biträdande överläkare, Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm.

AFA Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet.

På seminariet presenteras också vem som tilldelas 2019 års postdoc-stöd. I år går stödet till forskning inom hälsa med inriktning på rehabilitering och återgång i arbete. Det är sjunde året i rad som AFA Försäkring delar ut två miljoner kronor i syfte att stödja lovande forskare i början av karriären.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på AFA Försäkrings webbplats.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling på linda.harling@afaforsakring.se senast 5 november.
Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se  

Tid: Onsdag 6 november kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00.
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.

 

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar