Arbetsmarknadsdepartementet och Afa Försäkring bjuder in till fördjupningseminarier om nya arbetsmiljöstrategin

Report this content
En god arbetsmiljö för framtiden – del 3 av 4 arrangeras den 8 oktober kl. 8.00-10.00. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter.


Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

– I regeringens nya arbetsmiljöstrategi höjer vi ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– För Afa Försäkring är det viktigt att bidra med våra insatser på det förebyggande området, bland annat genom forskning inom arbetsmiljö och hälsa för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi tror också att samverkan och kunskapsutbyte är vitalt för att komma framåt i den här viktiga utvecklingen. Därför känns det mycket givande att vi med denna serie av fördjupningsseminarier kan ge många olika perspektiv och infallsvinklar på ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring.

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi.
 

Del 3 av 4 i seminarieserien En god arbetsmiljö för framtiden:

Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Det tredje seminariet kommer att handla om tryggt arbetsliv. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Kunskap om arbetsmiljö är viktigt och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. Nollvisionen utvidgas från att ingen ska behöva dö på sitt arbete, till att ingen heller ska behöva dö till följd av sitt arbete. Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö prioriteras och följs upp samt att hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar.

Ställ gärna frågor redan nu som vi kan lyfta på seminariet.
Skicka in dem till oss på fou@afaforsakring.se

Media hälsas också välkomna att delta i webbinariet.

Länk till livesändning: här kommer webbinariet att livesändas

Program den 8 oktober:

Moderator Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring.

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet.

Ett tryggt arbetsliv

Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi?
Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm

Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Säkerhetsparken och hur vi arbetar med nollvisionen
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen
Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads

Hot och våld

Statistik hot och våld
Anna Weigelt analyschef Afa Försäkring

Våld och hot i arbetslivet – Bara en bagatell eller det ingår väl i jobbet?
Sofia Wikman, Docent högskolan i Gävle
Kristina Zampoukos, universitetslektor Mittuniversitet
Jenny Jakobsson, universitetslektor Malmö universitet

Att skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans
Ulrika Emmoth, HR-strateg, Eskilstuna kommun

OSA-Föreskriften
Arbete pågår med utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Hannes Kantelius, senioranalytiker, Arbetsmiljöverket

Avslutning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring och moderator Ellinor Persson

Kontaktinformation: Cecilia Carlsdotter, forskningskommunikatör, Afa Försäkring: cecilia.carlsdotter@afaforsakring.se, 0722-566 44 49.
Övriga tekniska frågor kring webbinariet: afaseminarier@afaforsakring.se.

 

Om Afa Försäkring och vår forskning: Vi satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner. Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser.

Media

Media