Begränsningar i försäkringsskyddet vid smitta

Under de senaste dagarna har ett försäkringsärende rörande en TBC-smittad förskollärare referats i massmedia. AFA Försäkring vill på detta sätt förklara sitt ställningstagande.

Försäkringsskyddet vid smitta är starkt begränsat i arbetsskadeförsäkringen, detsamma gäller den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

För den som ådrar sig en smittsam sjukdom vid arbete i laboratorium finns inga begränsningar.

I andra fall krävs att smittokontakten ska ha förekommit i arbete vid sjukvårdsinrättning eller i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av en smittförande person. Därför har t.ex. en förskollärare ett försäkringsskydd om hon eller han ådragit sig smittan vid ”omhändertagande” av ett barn på dagis.

I det aktuella fallet hade förskolläraren ådragit sig smittan av en kollega som hon träffat vid personalgruppsmöten och vid nätverksträffar. Detta framgår av uppgifter som lämnats i skadeanmälan till oss och av ett utlåtande från den försäkrades läkare.

Den försäkrade har alltså drabbats av TBC som hon sannolikt har ådragit sig i sitt arbete. Den smittsamma sjukdomen har dock inte överförts på ett sådant sätt som krävs för att den ska kunna godkännas som arbetsskada.


Lars Baltzari
Chef för Juridik och Information inom AFA Försäkring

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Prenumerera

Dokument & länkar