Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i vård och skola

Report this content

På ett seminarium den 23 oktober presenterades två forskningsprojekt finansierade av AFA Försäkring. Temat var arbetsmiljö och IT inom vård och skola.

Det första projektet var ett samarbete med Landskrona stad och presenterades av Christofer Rydenfält och Gudbjörg Erlingsdottir, doktor respektive docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola. De undersöker om e-hälsolösningar kan utgöra ett kompetensstöd i vårdarbetet och därmed minska stressen som ett ensamarbete medför.

– Hemsjukvården står inför ett antal utmaningar när befolkningen ökar och människor lever längre. Fler och sjukare patienter innebär en ökad belastning för sjuksköterskorna, sa Christofer Rydenfält.

– En av slutsatserna vi kunde dra i projektet var att hemsjukvårdspersonalen inte har problem med det egna vårdarbetet, men däremot tycker att administrationen och kommunikationen inte fungerar så bra, sa Gudbjörg Erlingsdottir.

– Många av de problem som kan avhjälpas med digitala stöd handlar lika mycket om patientsäkerhet som arbetsmiljö. Det är två sidor av samma mynt. Om man ordnar det bra för personalen så blir det oftast bra för patienten också, sa Gudbjörg Erlingsdotter.

Flytta fokus till systemmiljöer

Det andra forskningsprojektet handlade om hur IT-system för skolan kan utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö. Studien har gjorts i samverkan med Kungsbacka kommun och presenterades av Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap och Michel Thomsen, informatiker, från Högskolan i Halmstad. De kunde konstatera att ett grundläggande problem är att organisationer sällan definierar vilka arbetsmiljömål de vill uppnå.

– Vår slutsats är att det finns en övertro på att IT-system som är lätta att använda leder till en god arbetsmiljö, sa Jörgen Johansson.

– Istället måste man röra sig från enskilda system och titta på hela systemmiljöer, förklarade Michel Thomsen.


Kontakter:
Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola, tel; 046–222 98 91, e-post: christofer.rydenfalt@design.lth.se.

Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 04 96, 0733-16 66 82, e-post: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se 

Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola, tel; 046–222 98 91, e-post: christofer.rydenfalt@design.lth.se.

Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 04 96, 0733-16 66 82, e-post: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se 
Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad, tel: 070-296 5 129, e-post: jorgen.johansson@spa.gu.se
Michel Thomsen, informatiker, Högskolan i Halmstad, tel: 070-363 88 18, e-post: michel.thomsen@hh.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, tel: 0730-96 35 12, e-post: linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskning:

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling för att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information finns på www.afaforsakring.se/forskning.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Dokument & länkar