Försäljare inom handeln drabbade av hot och våld

Report this content

Hot och våld utgör cirka 7 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Försäljare inom handeln drabbas oftast i samband med rån, stölder och snatterier. De som drabbas är ofta unga, 59 procent av olyckorna i yrkesgruppen drabbade någon i åldern 16–35 år. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.

Skyltfnster till kldbutik med en skylt uppsatt dr det str Stngt p grund av rn
Bilden är från Johnér/Mostphotos (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– I den här rapporten fördjupar vi oss i allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Ett antal specifika yrkesgrupper är mer utsatta för hot och våld än andra yrkesgrupper. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att man i yrket har många kontakter med människor, såsom brukare, kunder, klienter eller allmänheten, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring. 

Risk för hot och våld över genomsnittet för försäljare

– Försäljare inom handeln drabbas oftast i samband med rån, stölder och snatterier. För dem var risken 0,4 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Det innebär att denna yrkesgrupp ligger över genomsnittsrisken, som är 0,2 allvarliga hot- och våldolyckor per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Andra yrkesgrupper som drabbas av hot och våldolyckor i jobbet är Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera, yrkesförare och poliser, väktare och ordningsvakter samt kriminalvårdare.

Anställda i ung ålder drabbas mest

Som förväntat är det anställda inom handeln och banktjänstemän som utsätts för rån. Rån utgör 81 procent av försäljare inom handelns allvarliga olyckor.

Försäljare inom handeln skiljer sig från andra yrkesgrupper då hot- och våldolyckorna drabbar främst de yngsta på arbetsmarknaden.

– 59 procent av olyckorna i yrkesgruppen drabbade någon i åldern 16–35 år. På hela arbetsmarknaden drabbade 37 procent av olyckorna samma åldersgrupp. Man kan se en minskning av antalet rån sedan 2017. Vi tolkar det som en effekt av minskad kontanthantering i handeln, säger Anna Weigelt.

Blev slagen och hotad med pistol

– Ett faktiskt exempel som vi lyfter i rapporten är en ung butikssäljare inom dagligvaruhandeln som råkade ut för hot och våld på jobbet, säger Anna Weigelt.

Den utsatte butikssäljaren berättar:

”Jag hade låst butiken och gick ut från den när vi blev överfallna av rånare. Jag blev slagen i ansiktet med knytnävslag och blev hotad med pistol”.              

Mannen, som vid händelsen var mellan 16–25 år, drabbades av posttraumatiskt stressyndrom och blev sjukskriven i mer än 30 dagar.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.

 

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 2 994 godkända allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Olyckorna inträffade mellan år 2017–2020. Uppgifter för 2020 är preliminära och i rapporten redovisas inga beräkningar på uppgifter från 2020. Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet alternativt dödsfall.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar