Gilla Jobbet – årets största arbetsmiljöevenemang

Report this content

Årets största arbetsmiljöevenemang Gilla Jobbet står såväl arbetsgivarorganisationer som fackförbund bakom och arrangörer är de partsgemensamma organisationerna Prevent, Suntarbetsliv och AFA Försäkring. Den 24 och 25 oktober gästas eventet av fler än 2 500 chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Under dagen talar ett 60-tal föreläsare, forskare och praktiker från olika arbetsplatser. Det gemensamma temat för dagarna är ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Konferensen Gilla Jobbet, som genomförförs under EU:s arbetsmiljövecka, har i år lockat så många deltagare att arrangörerna varit tvungna att dubblera den.

– Först skulle det bara bli en dags konferens, men den blev fullbokad redan i april. Då beslutade vi att genomföra konferensen två dagar i rad och bägge dagarna blev fullbokade, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent och ordförande i styrgruppen för Gilla Jobbet.

Gilla Jobbet bidrar till att omsätta forskningsresultat och annan expertkunskap till praktisk tillämpning. Konferensen ger stöd och verktyg till chefer och skyddsombud så att de kan tillämpa kunskapen de får på sina arbetsplatser.

Seminarieprogram med stor bredd

Konferensen inleds av Katarina Blom, medförfattare till böckerna Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team och Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi, som talar om hur vi kan främja genom att vi handlar positivt, som är något helt annat än ”positivt tänkande”.

Dagen fylls med en mängd seminarier med olika aktuella arbetsmiljöteman. I programmet uppmärksammas ämnen som förebyggande arbete inom ergonomi, kemiska hälsorisker, arbetsmiljö på kontor och hälsorisker förknippade med skift- och nattarbete.

Bland de seminarier som lockar flest åhörare står chefen i fokus. Stress i olika former är också populära. Flera seminarier handlar om att förebygga sexuella trakasserier, hot och våld, och mobbning.

Några nyare arbetsmiljöteman finns också med i programmet. Här är ett axplock:

  • Gör det lätt att göra rätt – med nudging?
  • Röra sig på jobbet – för bättre hjärnhälsa
  • Ökad språkkompetens ger en säkrare arbetsmiljö – metoder för att förbättra möjligheterna för utlandsfödda att jobba säkert och delta i arbetsmiljöarbetet

Dagen avslutas av konferensens moderator Jan Bylund med det avrundande och roande passet Kul på jobbet.

Se hela programmet för Gilla Jobbet 2019 på gillajobbet.se/seminarier

Under år 2020–2022 kommer Gilla Jobbet arrangeras på ett flertal platser runt om i Sverige. 

På Gilla Jobbets webbplats gillajobbet.se/filmer finns ett stort antal filmade föreläsningar tillgängliga från 2017 och 2018. Årets filmade föreläsningar publiceras på webbplatsen under vecka 44.

Kontaktperson: Mats Utbult, mats.utbult@suntarbetsliv.se, 0767 209 169 

Prenumerera

Dokument & länkar