Halkan är här – 7 200 fallolyckor utomhus varje år

Antalet arbetsolycksfall utomhus ökar varje år när halkan kommer. Många drabbas, men skadorna till följd av fall kan bli färre och mindre allvarliga för den som tränar upp sin fallkompetens. Med hjälp av fallträning och korta riktade informationsfilmer, hoppas AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet kunna öka medvetenheten på arbetsplatser i riskzonen.

Bland arbetsplatsolyckor är fallolyckor den allra vanligaste typen och under vintern är fall utomhus vanligast.

– 2 500 av fallolyckorna ute sker på väg till eller från arbetet. Mer än hälften av alla fallolyckor utomhus på arbetet inträffar november till februari, där ungefär 30 procent av fallen leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring.

Alla kan falla – filmer synliggör statistiken

Budskapet i de filmer som tagits fram inom projektet, är att ”alla kan falla”. Och att alla kan göra något för att förebygga det – genom rätt fallteknik och träning. I filmerna uppmärksammas talande statistik om hur många som faktiskt drabbas av fallolyckor kopplade till arbetet. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om nästan 14 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser och är en del av det förebyggande arbete som AFA Försäkring satsar på.

Drabbade yrkesgrupper

Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Flest olycksfall inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och yrkesförare. Andra yrkesgrupper som sticker ut i statistiken är brevbärare och tidningsdistributörer samt städare och fönsterputsare. Inom dessa yrkesgrupper sker upp till 75 procent av arbetsolyckorna utomhus vintertid.

Träning i att falla – för ökad trygghet på jobbet

– Syftet med projektet är att öka fallkompetensen i arbetslivet. Med rätt teknik vid fallet minskar risken att skadas. Fallkompetensen kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Anna-Mia Olofsson, projektledare på AFA Försäkring.

Genom att satsa på fallträning på arbetsplatser vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet för arbetstagare i deras arbetssituation.

– Vi vill bidra till minskat personligt lidande på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Utbildningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Anna-Mia Olofsson.

Mer information om filmerna:

Se filmen ”Alla kan falla – på väg till jobbet”
Se fler filmer på temat ”Alla kan falla” 

Mer om utbildning i fallteknik med Svenska Judoförbundet:
Arbetsgivare som är intresserade av att ta del av satsningen kan kontakta Svenska Judoförbundet, som i sin tur sammanför arbetsgivaren med en judoinstruktör i närheten av arbetsplatsen. Länk till mer info på Svenska Judoförbundets webbplats 

Kontaktpersoner:
Anna Mia Olofsson, projektledare AFA försäkring: 073-078 99 11  annamia.olofsson@afaforsakring.se
Therese Ljung, analytiker och statistiker AFA Försäkring, 070-586 45 50 therese.ljung@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar