Hela fabriken stängs ner medan medarbetarna lär sig falla rätt

Report this content

Fallolyckor är den vanligaste arbetsplatsolyckan i Sverige. Det har Proplate i Oxelösund tagit fasta på och inför nu obligatorisk fallträning för 100 medarbetare i syfte att förebygga fallolyckor och minska skaderiskerna om ett fall sker. Två timmar i veckan stänger Proplate ner produktionen för att samtliga anställda ska få möjlighet att träna balans, styrka och fallteknik. Satsningen är den största hittills i ett samverkansprojekt mellan Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring, Fallkompetens i arbetslivet, som ingår i konceptet Judo4Balance.

Licensierade fallinstruktrer utbildade av Svenska Judofrbundet hller i trningspassen

Det är oerhört viktigt att förebygga olyckor och att göra det på det här sättet ger dessutom bra fysisk träning samtidigt som det är roligt, säger Max Björk, vd på Proplate.

100 kvadratmeter judomatta i maskinhallen

I torsdags hölls det första träningspasset för Proplates närmare 100 medarbetare. Varje torsdag under 10 veckor kommer över 100 kvadratmeter judomatta läggas ut i den stora maskinhallen på Proplates anläggning i Oxelösund. Då får samtliga medarbetare under arbetstid träna balans, styrka och fallteknik i syfte att förebygga fallolyckor och minska risken att skadas om ett fall ändå sker. Under dessa timmar stoppas produktionen helt.

Träningarna leds av fyra licensierade judoinstruktörer från Oxelösunds Judoklubb som genomgått en specifik utbildning från Svenska Judoförbundet för att leda fallkompetensgrupper. Satsningen är den största hittills inom ramen för projektet Fallkompetens i arbetslivet. Projektet drivs av Svenska Judoförbundet i samverkan med AFA Försäkring i syfte att förebygga fallolyckor och dess skadliga konsekvenser i arbetslivet.

– Jag är imponerad av Proplates friska satsning på hälsa och säkerhet för personalen. Ett mycket proaktivt och viktigt arbete som jag är övertygad om ger och kommer att ge många positiva effekter utifrån flera perspektiv. Det ska bli väldigt roligt att få leda denna fallkompetenskurs tillsammans med övriga Judo4Balance instruktörer från Oxelösunds Judoklubb, kommenterar Maria Huglen som är en av instruktörerna.

Industriarbetare – en utsatt yrkesgrupp när det gäller fallolyckor

Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Syftet med samarbetsprojektet är att öka personlig säkerhet och minska lidandet på grund av fall i arbetet. Det ska förebygga fallolyckor och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring. En av de mer utsatta yrkesgrupperna är inom industrin. Men med rätt träning kan man förebygga fall och även minska skadeeffekterna om ett fall ändå sker, säger Frida Winnerstig projektledare på AFA Försäkring.

Fallkompetens i arbetslivet – en del av Judo4Balance

Samverkansprojektet, Fallkompetens i arbetslivet, med AFA Försäkring ingår i Judo4Balance, Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning. I programmet ingår balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. Det är utvecklat av en expertgrupp bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas Högskola. Samtliga i expertgruppen är judotränare med svart bälte.

Judo4Balance består av tre fallpreventiva program

  • Falltrygghet för äldre
  • Fallkompetens i arbetslivet (i samverkan med AFA Försäkring)
  • Fallkunnighet för barn (7–12 år)

Effekterna av fallkompetensprogrammet följs upp av en forskargrupp från Högskolan Dalarna, under ledning av professor Michail Tonkonogi, tillsammans med FoU Sörmland.

Statistik om fallolyckor

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår senaste rapport inom området i denna statistikrapport: Fallolyckor på arbetet 

Mer information

Mer om samverkansprojektet Fallkompetens i arbetslivet: https://www.afaforsakring.se/fallkompetens   
Mer om Judo4Balance-programmen: https://judo.se/fallprevention/
Mer om Proplate: https://proplate.se/sv/

Kontakt:
Maria Huglen, biträdande projektledare och instruktör för Judo4Balance, Svenska Judoförbundet: 070-534 96 14, maria.huglen@judo.se 
Frida Winnerstig, projektledare på AFA Försäkring: 070-386 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se
Josefine Lilja, Presskontakt Proplate:  070 898 85 82, josefine.lilja@proplate.se 

Om Svenska Judoförbundet: Svenska Judoförbundet (SJF) är en medlemsstyrd organisation som består av ca 20 000 medlemmar organiserade i omkring 160 klubbar. Svenska Judoförbundet verkar för att utvecklingen inom judo i Sverige ska gå framåt och har som syfte att främja medlemsklubbarnas verksamhet såväl som den nationella och internationella verksamheten. SJF arbetar för en jämställd judomiljö där alla som vill ska kunna delta. SJF bedriver verksamhet från barn till veteran och majoriteten av medlemmarna är mellan 7 och 12 år. Det svenska landslaget i judo är framgångsrikt internationellt och har tagit flera medaljer vid internationella mästerskap och på världstouren. www.judo.se
 

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar