Högst skaderisk i Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län

AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges största analys inom området. Statistiken visar att flest antal olyckor per 1000 sysselsatta inträffade i Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län. Lägst risk löper den som arbetar i Stockholms län.

I Norrbottens, Kalmar, Jämtlands och Södermanlands län sker det över 3 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk har den som arbetar i Stockholms län, där det går 1,7 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Skillnaden mellan länen förklaras till stor del av skillnader i näringslivsstruktur, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019. Rapporten visar 2017 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Mer information:
Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/rapporter på sidan "Aktuella rapporter". Mer information från seminariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Karta pressmeddelande 20190611

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar