Huvud, axlar, knä och tå – skador inom olika yrken på jobbet

Report this content

Bland metallarbetare och inom övrigt industriellt arbete har skador på finger och fingrar ökat. Undersköterskor har en likartad ökning av arbetsolyckor, men lokaliserade i hand och handled. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.


Bilderna är från Johnér bildbyrå och Mostphotos (bildernan illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– I den här rapporten fördjupar vi oss i vilka skillnader som finns mellan olika yrken, kön och åldersgrupper när det gäller var på kroppen man skadar sig efter ett allvarligt olycksfall som skett på jobbet, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– År 2018 och 2019 inträffade 25 392 allvarliga arbetsolycksfall. För både kvinnor och män är det vanligast med skador i fingrar och i hand och handled, därefter kommer skador i ben, fotled och tår.

Vanliga skador inom olika yrken

– Skador på armar, ben, hand och handled är vanliga vid fallolyckor och drabbar ofta personal inom vård- och omsorgsyrken, särskilt kvinnor. Fingerskador hos kvinnor beror ofta på skärskador med kniv eller på maskinolyckor och är vanliga inom restaurang och storköksarbete, handeln och industrin, säger Emil Askestad.  

– För män inträffar skador i fingrar samt i hand och handled ofta inom industrin och byggbranschen, vid maskinanvändning eller vid arbete med handhållna verktyg, säger han.

Typfall och skador: metallarbetare och undersköterska

– Typfallet för män som vi lyfter i rapporten är en 46–55 årig man, som jobbar inom metall- och övrigt industriellt arbete med skador främst lokaliserade i finger och fingrar samt handled eller hand orsakad av maskiner för bearbetning och handhållna verktyg, säger Emil Askestad.

– För kvinnor är typfallet en 55–64 årig kvinna, som jobbar som undersköterska, vårdbiträde eller personlig assistent med skador lokaliserade i arm, skuldra, axel och nacke samt ryggskador orsakad främst på grund av fallolycka, olycka med person, barn, brukare, boende eller patient.

Jämförelser av skador inom olika yrken över tid

– Yrken där man har hög andel arbetsolycksfall på finger och fingrar varierar något över tid. Metall- och övrigt industriellt arbete är den yrkeskategori som har störst andel skador på finger och fingrar och där har det procentuellt ökat något från 2015 till 2017. Därefter är det en procentuell minskning av skador i fingrar och en ökning för skador i hand och handled, säger Emil Askestad.  

– Försäljare inom handel har under samma period en konstant ökning av andelen skador i finger och fingrar. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har en likartad ökning av arbetsolyckor, men lokaliserade i hand och handled.  

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa försäkring finansierar, säger Emil Askestad.
 

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här: afaforsakring.se/nyhetsrum/press/

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar