Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019

Report this content

Den 11 juni presenterar AFA Försäkring rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2019” på ett seminarium. Rapporten beskriver utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro fram till 2017.

Den nya rapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Rapporten beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för AFA Försäkrings försäkrade fram till 2017. Den är en viktig källa till kunskap eftersom 4,7 miljoner människor omfattas av minst en av AFA Försäkrings försäkringar.

På seminariet redogörs först för statistik från arbetsskadeförsäkringen med fokus på allvarliga arbetsolyckor. Statistiken visar bland annat olycksrisken i olika yrken och vilka skadetyper som är vanligast. Därefter redovisas statistik från sjukförsäkringen. Siffrorna visar bland annat i vilka yrkesgrupper där långvarig sjukfrånvaro är vanligast samt vilka diagnoser som är de vanligaste orsakerna bakom långvarig sjukfrånvaro. 

Rapporten presenteras av Anna Weigelt, chef på Analysavdelningen på AFA Försäkring och Andreas Ek, statistiker och analytiker på AFA Försäkring. Presentationen av statistikrapporten kommer att filmas.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till Linda Harling: linda.harling@afaforsakring senast måndag 10 juni.

Tid: Tisdag 11 juni kl. 08.30–10.00
Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00.
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: afaseminarier@afaforsakring.se

Dokumentation från seminariet
Dokumentation från seminariet kommer att publiceras på afaforsakring.se

Mer information
För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar