Ny rapport: Fallolyckor på arbetet – att ramla utomhus i samma nivå vanligast

Report this content

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Oftast ramlar man utomhus i samma nivå som marken. Vissa yrkesgrupper löper större risk än andra att drabbas, exempelvis inom bygg- och anläggningsarbete och yrkesförare, det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.


Foto: Stefan Ek/YMR

– År 2018 och 2019 inträffade nästan 8 300 allvarliga arbetsolycksfall till följd av en fallolycka. Olyckstypen utgjorde 34 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall under perioden. Fall i samma nivå är vanligast för både män och kvinnor och de flesta av dessa olyckor sker utomhus. Risken att drabbas av en allvarlig fallolycka ökar med åldern, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Flest olyckor inom vård och omsorg samt industri- och byggsektorn

Bland yrkesgrupper inom vård och omsorg är olyckorna vanligt förekommande. För kvinnor står undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl., barnskötare, fritidsledare m.fl. samt städare och fönsterputsare för flest antal allvarliga fallolyckor. Tillsammans står de yrkesgrupperna för 41 procent av olyckorna, säger Elin Henriksson.

– För män står betong-, bygg- och anläggningsarbete, metall- och övrigt industriellt arbete och yrkesförare tillsammans för flest olyckor med 38 procent.

Yrkesgrupper som löper större risk för allvarliga fallolyckor

För kvinnor har yrkesförare och brevbärare och tidningsdistributörer högst risk för en allvarlig fallolycka med 3,2 respektive 2,8 olyckor per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

För män har byggnadsträarbetare och byggnadsmålare högst risk på 3,6 och 3,5 allvarliga fallolyckor per 1 000 sysselsatta.  

Se en kortfilm om rapporten här – längd 45 sekunder: https://youtu.be/QlGe8iAqu4o

Så kan fallolyckor förebyggas

Vintertid kan olyckor utomhus förebyggas med hjälp av exempelvis halkskydd vid entréer, sandning, snöröjning, broddar och ändamålsenliga skor.

Inomhus kan fallolyckor förebyggas med hjälp av att hålla golv torra, rensa undan eventuella hinder i korridorer och andra förflyttningsvägar i arbetsmiljön. Även inomhus kan ändamålsenliga skor göra skillnad.

Fall från höjd kan förebyggas med hjälp av fallskydd på stegar och pallar och relevanta arbetsredskap för arbete på höjd.

Judoinspirerad fallträning kan också vara ett sätt att förebygga fallolyckor. Det visar forskning som följt ett projekt där Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet mellan 2018–2021 genomfört ett samverkansprojekt kring fallkompetens i arbetslivet.

Projektet har finansierats av Afa Försäkring och syftar till att genom fallträning på arbetsplatser förebygga fallolyckor på jobbet och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer om projektet här.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten Fallolyckor – allvarliga arbetsolycksfall på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 8 286 allvarliga arbetsolycksfall som beror på fallolyckor och som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade under 2018 och 2019. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57 elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. 

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar