Nya tider väntar på kontoret

Report this content

Hur kan vi navigera i det nya normala? Vill du få evidensbaserad kunskap och viktiga framtidsspaningar? Välkommen på vårt seminarium den 15 oktober om hur arbetsmiljöforskning kan hjälpa oss att tänka framåt!


Foto: Cetteup, Unsplash (fotot illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

En del är som vanligt men mycket är nytt för många av oss i arbetsvardagen. Vilka ramar har vi att förhålla oss till, hur kan vi hantera de utmaningar som kommer med flexibla och hybrida arbetssätt? Hur ska vi utforma våra kontor för att få till en bra fysisk arbetsmiljö? Hur ska man tänka som chef och vad hjälper medarbetarna att leda sig själv i en mer flexibel tillvaro?

Forskningen kan inte ge ett självklart svar som passar alla, men vi kan få koll på vilka frågor som är viktiga att reflektera kring.

Datum och tid: 13.00–15.15. Seminariet sänds digitalt via Afa Försäkrings webbplats.

Anmäl dig här senast 13 oktober

Inledning
Helena Jahncke, docent, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring

Nya utmaningar med flexibla- och hybrida arbetssätt: hur ska vi göra?
Kristina Palm, docent, Karolinska Institutet, KTH, Karlstad universitet

Vilket arbetsmiljöansvar har arbetsgivaren vid hemarbete?
Lars von Ehrenheim, fd kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet och har arbetat på Arbetsmiljöverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete när kontoren utvecklas
Viktoria Wahlström, PhD, Umeå universitet

Hur får man balans mellan att sitta och röra på sig?
David Hallman, docent, Högskola i Gävle
Viktoria Wahlström, PhD, Umeå Universitet

Skärmarbete som ger välbefinnande
Hillevi Hemphälä, PhD, Lunds universitet

Flexibla och hjärnvänliga arbetsplatser – vad kan vi lära från forskning och praktik?
Maral Babapour, PhD, Institutet för stressmedicin VGR
Linda Rolfö, PhD, processledare för verksamhetsanpassade arbetsplatser, Scania

Ledarskap och självledarskap: nya utmaningar och hur kan de tacklas?
Lena Lid Falkman, PhD, Handelshögskolan, Karlstad universitet
Gisela Bäcklander, PhD, Karolinska Institutet

Framtidsspaningar
Calle Rosengren, docent, Lunds universitet
Magnus Svartengren, professor, Arbets- och miljömedicin Uppsala universitet
Lars Edberg, chef Förvaltning, Afa Fastigheter

Avrundning
Helena Jahncke, chef FoU-avdelningen, Afa Försäkring
Maria Schütt, handläggare FoU-avdelningen, Afa Försäkring

Välkommen!

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar