Ökad kunskap om influensavirus

AFA Försäkring har beviljat 2 000 000 kronor till Stefan Schwartz, professor vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM), Uppsala universitet, för att studera hur de sjukdomsframkallande egenskaperna i influensavirus förändras och därmed tidigare kunna upptäcka nya former av viruset.

Luftvägsinfektioner inklusive influensa utgör den största enskilda orsaken till sjukfrånvaro enligt projektet. De flesta luftvägsinfektioner läker dock ut inom 15 dagar men influensa svarar för ca en tredjedel av de sjukskrivningar som överstiger 15 dagar. Influensa orsakar också epidemier som årligen drabbar 3-4 miljoner människor i världen och orsakar upp till 500 000 dödsfall.

- Syftet med projektet är få ökad kunskap om influensavirus patogenes (sjukdomsframkallande egenskaper), vilket kan leda till bättre metoder för att tidigt upptäcka nya influensavirusvarianter och därmed kunna ta fram nya vaccin och begränsa epidemier och pandemier, säger Stefan Schwartz.

Influensavirusets RNA-arvsmassa förändras kontinuerligt, vilket är orsaken till de årligen uppkommande virusepidemierna och att vaccinet behöver förnyas inför varje ny epidemi. Projektet ska undersöka vilken effekt naturligt förekommande genetiska skillnader mellan influensavirus med olika patogena (sjukdomsframkallande) egenskaper har på influensavirus RNA-funktion.

Ordförklaring: RNA (engelska ribonucleic acid), ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna. RNA förekommer även som bärare av arvsmassan i vissa virus (till exempel influensavirus.)


För ytterligare information kontakta:
Stefan Schwartz, professor Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM), Uppsala universitet, 018-4714239, stefan.schwartz@imbim.uu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08- 6964854, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Prenumerera

Dokument & länkar